Recyclaat als norm onmisbare schakel naar circulaire economie

Helmut Maurer: “Simply change prospective, how simple is it?"

‘Gebruik van gerecyclede kunststoffen moet de norm worden bij het op de markt brengen van hoogwaardige producten. Dat is het thema van vandaag en het doel voor morgen.’ Deze boodschap stond centraal tijdens het drukbezochte congres ‘Plastics gone circular’ dat NRK Recycling op 13 juni organiseerde in Amsterdam. Invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, inzet van recyclaat, design for re-use en design for recycling laat niet langer kansen onbenut om de kunststofkringloop te sluiten. Na afloop waren vertegenwoordigers uit Europa, de Nederlandse politiek, regionale overheden en het bedrijfsleven het met elkaar eens. Het toekennen van waarde aan afval zal resulteren in beter te recyclen producten, homogene afvalstromen door bronscheiding en een constante hoge kwaliteit en kwantiteit van recyclaat. Met een substantiële vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en een reductie van de CO2-uitstoot tot gevolg.

In de verschillende presentaties lag de focus op het inzamelen, verwerken, voorschrijven en toepassen van gerecycled kunststof. Jur Zandbergen, voorzitter van NRK Recycling, refereerde in zijn openingswoord aan het ambitieuze maar ook realistische programma Circulaire Economie, dat de Europese Commissie eind 2015 gepubliceerd heeft. Dit bevat voorstellen om bestaande Europese wetgeving rondom afval sterk te verbeteren. Grote winst valt te behalen bij de kwaliteit van inzameling en de sortering op monostromen. “Het stimuleren van gebruik van recyclaat is noodzakelijk om de afzetmarkten voor ‘groene grondstoffen’ te verbreden en verdiepen. Ook in en vanuit Nederland verdwijnt er nog te veel kunststofafval in de verbrandingsovens”, aldus Zandbergen.

Simply change prospective
Het zuiniger omspringen met grondstoffen stond ook centraal in de inspirerende keynote van professor dr. Helmut Maurer (European Commission DG Environment). Volgens Maurer begint de tijd te dringen dat een duidelijke koerswijziging richting 2020 zichtbaar wordt om de COP21 doelstellingen te realiseren en zo de klimaatverandering te vertragen. “Laten we daarom niet langer alleen over afval praten, maar focussen op de circulaire economie: Simply change prospective, how simple is it?”. Ton Emans, voorzitter van Plastics Recyclers Europe, benadrukte in zijn presentatie dat de recyclingindustrie behoefte heeft aan duidelijkheid en politieke draagkracht. De circulaire economie is geen optie, maar een verplichting. Emans betuigde steun aan de inzet van incentivesystemen, zoals statiegeld, om de sorteerkwaliteit van de afvalstromen op productniveau sterk te verbeteren. Tevens onderstreepte hij dat het gebruik van biodegradeerbare kunststoffen leidt tot grote problemen in de kunststof recyclingindustrie.

Voortrekkersrol voor Nederland
Dat verschillende Nederlandse bedrijven behoren tot de meest toonaangevende in Europa op het gebied van kunststofrecycling bleek uit de inspirerende presentaties van Veolia Nederland, Mauser NCG en Lankhorst Engineered Products. Ook de overige sprekers gaven de aanwezigen een inkijkje in de specifieke uitdagingen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden. Tijdens de afsluitende paneldiscussie hebben de Tweede Kamerleden Yasemin Çegerek (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (Groen Links) hun visie gegeven op de circulaire economie. Op verzoek van NRK Recycling brengen zij aan collega’s in de kamer en aan staatsecretaris Dijksma de boodschap over op korte termijn stappen te nemen en niet te wachten op Europa. “Door een voortrekkersrol in Europa en de wereld in te nemen, kan Nederland laten zien dat de circulaire economie mogelijk is.”

De presentaties van alle sprekers zijn beschikbaar op de website www.nrkrecycling.nl/congreskunststofrecycling