Rechtbank Gelderland: Geen uitzondering van aanbestedingsplicht RNV, afvalverwerking -opdracht

AVR heeft met succes de RNV gemeenten en Afvalsturing Friesland voor de rechter gedaagd.

De rechtbank verklaart voor recht dat sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht die ten onrechte door RNV en/of de gemeenten onderhands is opgedragen aan Afvalsturing Friesland. De rechtbank vernietigt de overeenkomst(en) zoals deze ter zake van de opdracht is/zijn gesloten tussen RNV en/of de gemeenten enerzijds en Afvalsturing Friesland anderzijds en gebiedt RNV en de gemeenten ieder voor zich, althans gezamenlijk, om een aanbestedingsprocedure te organiseren, indien en voor zover zij de opdracht nog wensen te vergeven, binnen een termijn van twee maanden na het onherroepelijk worden van dit vonnis, zulks op straffe van een aan AVR te verbeuren dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat RNV en de gemeenten hiermee geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven, met een maximum van € 25.000.000,00.

Lees de volledige uitspraak op rechtspraak.nl: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:5490

Of het artikel ‘Vraag of opdracht afvalverwerking aanbestedingsplichtig is’ op pianoo.nl: https://www.pianoo.nl/vraag-of-opdracht-afvalverwerking-aanbestedingsplichtig-is-week-35