Reactie van Omrin op verhoogde meting en sancties

Storing oorzaak van verhoogde meting bij de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen

Op initiatief van de provincie Fryslân en de gemeente Harlingen wordt bij de REC gedurende een jaar een continue bemonstering naar de eventuele emissie van dioxines/furanen uitgevoerd. Omrin doet hier vrijwillig aan mee en de REC is daarmee de enige afvaloven in Nederland waar dit gebeurt. Gedurende 13 x 4 weken wordt een monster verzameld en vervolgens geanalyseerd op dioxines/furanen en Pcb’s.

Het onderzoek is begin augustus 2015 gestart en tot op heden zijn vijf monsters (op basis van maandgemiddelden) genomen en geanalyseerd. Van vier van de vijf monsters zijn de resultaten ver onder de vergunning norm. Alleen de oktobermeting gaf een hogere uitslag.

Sanctie
Afgelopen week heeft Omrin van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân een zogenoemde last onder dwangsom ontvangen voor overtredingen die hebben geleid tot de verhoogde dioxine-uitstoot. Deze verhoogde uitstoot was een gevolg van een storing op 1 en 2 oktober 2015. Daarbij viel de installatie deels uit. De FUMO constateerde vijf overtredingen waarvoor Omrin deze last onder dwangsom krijgt opgelegd. Deze sanctie houdt in dat bij herhaling van deze overtredingen, Omrin een dwangsom aan de provincie Fryslân moet betalen. Mogelijk zal Omrin tegen een aantal onderdelen bezwaar indienen.

Storing
Hoewel ongewenst is een storing aan technische installaties als de REC niet uit te sluiten. In de vergunning is daarom een ruimte van 60 storingsuren per jaar voorzien. GS is met Omrin van mening dat de voorvallen van 1 en 2 oktober onder een storing zijn te plaatsen.

Hoe verder?
Hoewel de vergunning ruimte biedt voor storingen willen wij er alles aan doen om storingen te vermijden of de effecten te verminderen. Vandaar dat Omrin een intern onderzoekstraject is gestart dat moet leiden tot verbeteringen in de installatie of de bedrijfsvoering. Zodra hiervan resultaten bekend zijn, zullen we hierover communiceren. Het is vanzelfsprekend dat het voldoen aan wet- en regelgeving uitgangspunt is bij onze bedrijfsvoering.