Rd4 en Maastricht gaan samenwerken

Reinigingsdiensten Rd4 in Heerlen en Stadsbeheer Maastricht gaan samenwerken. Daartoe hebben wethouder André Willems van Maastricht en bestuursvoorzitter Jo Bok van Rd4 op 10 maart 2015 een intentieverklaring getekend. Nog in 2015 verwachten beide partijen ​de eerste voorstellen voor concrete samenwerking te presenteren. Overigens is er geen sprake van fusieplannen of dergelijke. ​​​

De samenwerking richt zich op vier onderdelen:

​Bundeling van afvalvolume van alle afvalstromen c.q. grondstoffen, milieuparken, inkoop en aanbesteding en optimalisatie van afvalinzameling in het Heuvelland.​​