RAD Hoeksche Waard maakt eerste resultaten van Goed Scheiden Loont bekend

RAD Hoeksche Waard maakt eerste resultaten van Goed Scheiden Loont bekend!
De resultaten over de eerste 5 maanden na invoering van het nieuwe tarievensysteem zijn positief. Er is veel minder restafval aangeboden, terwijl het aanbod van herbruikbare afvalstromen fors is toegenomen.

De RAD heeft in een raadsleden bijeenkomst op zaterdag 2 juli jl. de eerste resultaten van Goed Scheiden Loont bekend gemaakt. De invoering van het tarievensysteem heeft een positief effect op het scheidingsgedrag van de inwoners van de Hoeksche Waard.

Goed Scheiden Loont heeft in de eerste maanden na invoering gezorgd voor:

  • 40% minder restafval
  • 20% meer gescheiden ingezamelde grondstoffen
  • 9% lagere afvalstoffenheffing

Uit een recent uitgevoerd bewonersonderzoek is naar voren gekomen dat de bewoners zeer positief zijn over de RAD en een score heeft behaald van een 7,8!

Verder blijkt uit dit bewonersonderzoek dat:

  • 26% onze dienstverlening heeft zien verbeteren
  • 75% bewust afval is gaan scheiden
  • 70% denkt te besparen door Goed Scheiden Loont

Het verminderen van de totale hoeveelheid restafval, het verbeteren van afvalscheiding en lage en beheersbare afvalbeheerskosten zijn aanleiding geweest voor de invoering van Goed Scheiden Loont. De landelijke overheid wil in 2020 naar slechts 100 kg restafval per inwoner. De RAD verwacht dat de hoeveelheid restafval in 2016 daalt naar 130 kg per inwoner! De RAD is zeer trots dat de beoogde doelen zo snel na invoering zijn gerealiseerd.