Quick scan brengt milieustraat en verbeterpunten snel in beeld

(foto: van/via Modulo Milieustraten)

Functioneert de milieustraat nog optimaal? Het antwoord op die vraag wordt duidelijk uit de quick scan die Modulo Milieustraten regelmatig uitvoert voor gemeenten. ‘We brengen de situatie in beeld, inclusief mogelijke verbeterpunten die we signaleren, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie. ‘De ambities en wensen van een gemeente zijn daarbij steeds het uitgangspunt. Ook nemen we daar verwachte toekomstige ontwikkelingen in mee’, legt hij uit. ‘Na de quick scan maken we op basis van onze bevindingen een rapportage. Hierin beschrijven we per onderdeel de knelpunten en verbeterpunten voor zowel de korte als lange termijn. Ook benoemen we eventuele financiële consequenties op basis waarvan de opdrachtgever per onderdeel zelf keuzes kan maken. Dat traject voeren we in relatief korte tijd uit’, maakt hij duidelijk….lees verder