PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kiezen voor SUEZ

Contractondertekening. Op deze foto: (vlnr): Wendy Bor (Directeur Sales & Marketing SUEZ), de heer Ph. J. Huijser en Joke Cuperus (Directeur PWN). © 2016 SEBASTIAAN ROZENDAAL / PHOTO REPUBLIC.

Flexibele inzameling, continue monitoring en aanzienlijke CO2-reductie geven doorslag
SUEZ wordt met ingang van 1 april 2016 verantwoordelijk voor de periodieke en projectmatige inzameling en verwerking van alle afvalstromen van drinkwaterbedrijf PWN en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het gaat hierbij om al het bedrijfsafval: van papier, roostergoed, glas en vertrouwelijke documenten tot hout, bouw- en sloopafval, klein gevaarlijk afval en asbest. PWN en HHNK kunnen tot een aanzienlijke CO2-reductie komen door afvalstromen gescheiden in te zamelen, waardoor de hoeveelheid restafval in de komende twee jaar met 42 procent kan worden beperkt. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar.

SUEZ gaat het hoogheemraadschap en PWN met behulp van frequente rapportages inzicht bieden in hun afvalstromen. Hierdoor kunnen zij doeltreffende maatregelen nemen om hun afvalmanagement te verduurzamen. Ook helpt SUEZ om de CO2-voetafdruk per locatie te beperken door afvalscheiding en de besparingsmogelijkheden te inventariseren. Deze rapportages maken het ook mogelijk om de prestaties met andere hoogheemraadschappen en drinkwaterbedrijven te vergelijken, wat handvatten kan bieden verbeteringen. Verder wordt elk halfjaar een Afvalscan uitgevoerd om na te gaan of de inzamelmiddelen en het afvalbeheer nog steeds voldoen en of slimmere oplossingen kunnen worden ingezet.

Gekozen op basis van prestatie-inkoop
De aanbesteding was door PWN en HHNK, in het kader van de samenwerking tussen beide partijen, gezamenlijk gepubliceerd. “Op basis van prestatie-inkoop is in SUEZ een opdrachtnemer gevonden die de projectdoelstellingen realiseert met een maximale reductie van de risico’s en een maximale benutting van kansen”, aldus Joke Cuperus, directeur PWN. “Prestatie-inkoop is voor ons een nieuwe inkoopwijze. Het is van groot belang voor PWN dat wij – samen met HHNK – onze afvalstromen verduurzamen. SUEZ biedt ons de meest waardevolle oplossingen.”

Lokaal en wereldwijd een sterke speler
Met de ondertekening van de overeenkomst start de dienstverlening met onder andere het maken van afvalscans op de locaties, die jaarlijks worden uitgevoerd. Hierdoor kan SUEZ voortdurend inspelen op de veranderingen binnen PWN en HHNK. “We hebben besloten met SUEZ in zee te gaan omdat zij in de aanbesteding hebben laten zien dat zij de ware expert is op het gebied van afvalinzameling. Natuurlijk zijn er meer bedrijven die tijdig en volgens afspraak de containers kunnen legen, maar SUEZ gaat een stap verder. Zij kan daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het realiseren van ons MVO-beleid en samen kunnen wij een steentje bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie.” vertelt Johan Arends, senior inkoopadviseur van HHNK.
“We zijn er trots op PWN en het hoogheemraadschap te mogen ondersteunen bij het verduurzamen van hun afvalbeheer. Een groot voordeel is dat SUEZ dichtbij in de regio is en een snelle service kan bieden, want vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Alkmaar en Den Helder zijn we altijd met een inzamelvoertuig in de buurt”, zegt José Verouden, directeur Overheden van SUEZ Nederland. “Tegelijkertijd hebben we veel kennis van de watersector en weten we welke uitdagingen zich voordoen. Zowel op het gebied van drinkwater en industriële watervoorzieningen als op het gebied van duurzaam afvalmanagement lopen wij wereldwijd voorop.”

 

[vc_button title=”Meer over Suez” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]