Publicatie NTA matrasetiket voor transparante weergave van materialen in matrassen

Beschikbaarheid van informatie over samenstelling van materialen in matrassen is van belang voor het realiseren van recycling, hergebruik en circulariteit van matrassen. De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8190 beschrijft hoe de samenstelling en opbouw van het matras moet worden weergegeven op een etiket en hoe dit etiket toegepast moet worden op het matras.

De uniforme toepassing van het matrasetiket door producenten en leveranciers stelt informatie beschikbaar voor de recycling industrie én voor de consument. Hiermee zet de sector een belangrijke gezamenlijke stap in het creëren van meer transparantie. Staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer is voornemens NTA 8190 op 23 november 2020 in ontvangst te nemen.

Initiatief NTA 8190
Het initiatief voor deze NTA is genomen door het Ketenoverleg Circulaire Matrassen. Zij hebben NEN benaderd om invulling te geven aan de behoefte voor een afsprakendocument over etikettering voor samenstelling van het matras. Deze vraag komt voort uit het feit dat zij geconfronteerd werden met de afvalstroom van matrassen welke momenteel niet duurzaam en toekomstgericht  ingericht is. Zo zijn er vragen over hergebruik, opbouw, circulariteit en duurzaamheid van matrassen.

Eisen matrasetiket
NTA 8190 stelt eisen aan matrassenetiketten en de toepassing daarvan. Het etiket moet laten zien wat de feitelijke samenstelling en opbouw van het matras is. Daarbij stelt NTA 8190 eisen voor de vormgeving en plaatsing van het etiket op het matras. Er worden geen eisen gesteld aan de samenstelling en de opbouw van matrassen.

NTA 8190 is opgesteld door de projectgroep ’Matrasetiket’ en bestaat uit  verschillende belanghebbende partijen, van producenten tot recyclers. Het project is uitgevoerd onder de financiering en opdracht van het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat aan NEN voor Circulaire Economie.

De volgende stap
De publicatie van NTA 8190 heeft meteen een vervolg gekregen met de ontwikkeling van een NTA welke een uniforme en transparante methode moet bieden om de mate en mogelijkheden van hergebruik van de verwerkte materialen in het matras te bepalen en te waarderen. Deze NTA wordt in de zomer van 2021 verwacht.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Lieke van Nierop, Consultant AgroFood en Consument, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De projectgroep NTA ‘Matraslabel’ houdt zich bezig met het ontwikkelen van een uniforme en transparante methode om de mate en mogelijkheden van hergebruik van de verwerkte materialen in het matras te bepalen en te waarderen. Stuur voor meer informatie over dit onderwerp een mail naar afc@nen.nl.