Producenten kiezen voor circulair introductie ‘statiegeld’ op oude apparaten

Op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrisch en elektronische apparatuur (AEEA) rust in Nederland al jaren een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De collectieve inzameldoelstelling wordt net als in 2018 ook in 2019 niet gehaald: de inzameling komt naar verwachting 70.000 ton tekort. Producenten van koelkasten en vriezers slaan daarom nu de handen ineen om de inzameling van oude apparaten te verbeteren.

Nog zeker 30% van de koelkasten wordt momenteel illegaal verwerkt. Verbeterde inzameling is nodig om te voorkomen dat schadelijke stoffen uit oude koelkasten vrijkomen in het milieu. Bovendien wordt er bij 100% inzameling veel CO2-uitstoot vermeden. Weee Nederland is de regie organisatie die het plan namens producenten via een AVV (algemeen verbindend verklaring) indient bij de overheid. Het is de bedoeling dat de Recyclingsbijdrage die consumenten betalen voor een nieuw apparaat weer zichtbaar wordt en dat bij het inleveren van het oude apparaat er een ‘retourpremie’ wordt uitgekeerd, waardoor consumenten hun oude apparaten via het juiste kanaal afdanken. Ook zal vanuit de Recyclingbijdrage een fonds worden gecreëerd dat hergebruik van apparaten zal stimuleren.

Weee Nederland is in Nederland de organisatie die 5 jaar geleden is gestart met nieuwe initiatieven om ervoor te zorgen dat producenten hun producentenverantwoordelijkheid op een innovatieve en betere manier in kunnen vullen. Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die in Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken, ondersteunt het initiatief. De verwachting is dat het nieuwe systeem medio 2020 ingevoerd wordt.

Samen met Urgenda wordt ook gekeken of oude koel- en vrieskasten versneld kunnen worden omgeruild voor moderne koelkasten. Dit kan in Nederland een aanzienlijke energiebesparing opleveren en ons dichterbij de nationale CO2 doelstelling brengen.