Prinses Laurentien: “meer mensen moeten weten hoe bijzonder metaalrecycling is”

Prinses Laurentien en Michael Braungart prijzen sector op jubileumcongres MRF
Tijdens het congres ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Metaal Recycling Federatie deelde prinses Laurentien haar indruk met de genodigden dat “..de samenleving onvoldoende weet hoe nuttig en innovatief de metaalrecyclers zijn..” Zij suggereerde aan de sector meer en transparant te communiceren. Daarnaast suggereerde zij kinderen eens naar de sector te laten kijken: “.. kinderen kijken onbevangen en komen vaak met opmerkelijke suggesties..”.

Goed ontwerp
Professor Michael Braungart stelde dat er veel te weinig aandacht is voor het ontwerp van producten: producten moeten na gebruik eenvoudig gedemonteerd kunnen worden en volledig bestaan uit materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt. De metaalrecyclingbranche kan alleen maar hoogwaardig recyclen of upcyclen, als producten goed zijn ontworpen, kortom: ‘design for recycling’. Dat vergt innovatie in de gehele keten. Braungart maakt zich zorgen dat juist dit aspect ontbreekt in het Circulaire Economie Pakket van de Europese Commissie dat op 2 december wordt gepubliceerd.

Erkend Duurzaam
Leden van de MRF zijn verplicht gecertificeerd en hebben het MRF-keurmerk. Tijdens het congres kregen zeven ondernemers het certificaat Erkend Duurzaam uit handen van de voorzitters van de MRF en van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM).

De MVO-module Erkend Duurzaam is een vrijwillige aanvulling op het MRF-Keurmerk.