PreZero gaat haar bestaande sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval vervangen door een nieuwe hypermoderne sorteerinstallatie. De installatie wordt voorzien van innovatieve technologie, zoals optische infrarood scheiders, non-ferro scheiders en nieuwe zeeftechnieken. Daarnaast wordt de installatie ook ingericht op gerobotiseerde sortering. De bouw gaat in mei van start en de fabriek – gelegen in Groningen – beschikt straks over een capaciteit voor de verwerking van 160.000 ton gemengd bouw- en sloopafval per jaar. De nieuwe sorteerinstallatie heeft extra sorteermogelijkheden van diverse houtkwaliteiten. Hierdoor wordt het mogelijk om zo’n 10 procent meer hout te recyclen voor toepassingen in nieuwe producten zoals spaanplaat.

De bouw van de nieuwe sorteerinstallatie gaat in mei van start. Gedurende het bouwproces zal de huidige sorteerlijn buiten gebruik zijn, omdat de nieuwe installatie in de bestaande fabriekshal wordt gebouwd. De nieuwe sorteerinstallatie wordt naar verwachting in december opgeleverd en kan vanaf volgend jaar nog grotere volumes bouw- en sloopafval verwerken. Het is hiermee een belangrijke schakel in het recyclen van oude bouwmaterialen tot hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten. Voorbeelden zijn hout dat kan worden hergebruikt als spaanplaat en puin dat wordt ingezet voor wegenbouw en in beton kan worden verwerkt. Daarnaast kunnen non-ferro metalen en zeefzand opnieuw worden toegepast als bouwstof.

Uitgerust met de allerlaatste technologie
De nieuwe installatie wordt uitgerust met de nieuwste technologische toepassingen, waardoor het bouw- en sloopafval nog beter en sneller kan worden gescheiden. Zo kunnen optische scheiders uit gemengde reststromen hout herkennen en worden houtdelen met behulp van perslucht uit de materiaalstroom geschoten. Vervolgens wordt het hout door middel van kunstmatige intelligentie verder gereinigd tot een kwaliteit die geschikt is voor de spaanplaatindustrie. Ook worden optische scheiders ingezet om de kwaliteit van het puin te verbeteren. De nieuwe technieken leiden niet alleen tot een hogere kwaliteit van de gesorteerde stromen, maar er kunnen óók veel meer materialen worden teruggewonnen, doordat de capaciteit per uur hoger wordt. De inzetbaarheid van de installatie wordt daarnaast groter, doordat grote onderdelen eerst worden verkleind in een voorverkleiner.

“Door deze investering kunnen we aan het einde van dit jaar één van de meest geavanceerde sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafval in Nederland openen. Een installatie die voldoet aan de nieuwste normen voor de scheiding en recycling van bouw- en sloopmaterialen”, vertelt Paul Valster, directeur Value Chain Bouw- en Sloopafval van PreZero. “Natuurlijk met als doel om zoveel mogelijk afvalstromen weer om te zetten naar grondstoffen voor nieuwe producten. Zoals bouwmaterialen, verhardingsmaterialen, spaanplaat en ijzerproducten. Ook onze eigen installatie GreenBlocks gaat gebruik maken van het gesorteerde hout: hier zetten we afvalhout om in 100% circulaire palletklossen.”

Door de toepassing van nieuwe CO2 besparende sorteertechnieken wordt dit project ondersteund vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.