PreZero Nederland – specialist in afval- en grondstoffenmanagement – gaat een waterstofwagen inzetten voor het inzamelen van afval in Arnhem. Samen met de gemeente Arnhem neemt PreZero deel aan een Europees project waarbij gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers in verschillende landen samenwerken om ervaring op te doen met het rijden op waterstof. Binnen dit project zet PreZero in de gemeente Arnhem een elektrisch voertuig in dat volledig rijdt op waterstof en geen schadelijke uitstoot heeft. De inzamelwagen gaat half september de weg op. Een mijlpaal op de weg naar een CO2-vrije afvalinzameling.

Voor de inzameling van huishoudelijk afval geldt dat Europese milieueisen voorschrijven dat de CO2-uitstoot en fijnstofemissies zo veel mogelijk moeten worden teruggebracht. Om aan deze EU-richtlijn te kunnen voldoen, hebben Arnhem en PreZero zich verbonden aan het project HECTOR, wat staat voor Hydrogen Waste Collection Vehicles in North West Europe*. Dit Europese project heeft tot doel CO2-emissies te verlagen door inzamelwagens in te zetten die rijden op waterstof. De ervaringen die dit oplevert, moeten antwoord geven op de vraag hoe de uitstoot van schadelijke stoffen in het wegvervoer aanzienlijk kan worden verminderd. Fabrikant E-Trucks Europe heeft de innovatieve waterstofwagen die hierbij wordt ingezet, ontwikkeld.

“Dit Europese project heeft als doel te laten zien welke mogelijkheden het rijden op waterstof biedt. Een wagen die rijdt op waterstof heeft dezelfde mogelijkheden en actieradius als een dieselvoertuig. Het grote voordeel is dat de wagens schoon zijn, geen geluidsoverlast veroorzaken en zeer geschikt zijn voor gebruik in stedelijke gebieden”, vertelt Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van PreZero Nederland. Deelname aan het HECTOR-project is voor PreZero als onderdeel van haar duurzame strategie een logische stap, benadrukt hij. . “Inzamelen zonder CO2-uitstoot is een belangrijke pijler van onze duurzame ambities. Door de handen ineen te slaan met partners in Nederland en Europa werken we samen aan een duurzame toekomst.”

De waterstofwagen in Arnhem is volledig nieuw en wordt ingezet voor de inzameling van ondergrondse containers. Tanken gebeurt bij het waterstoftankstation op de Westervoortsedijk in Arnhem. Het voertuig kan maximaal vijftien kilo waterstof tanken en daarmee twee dagen afval inzamelen. De inzet van de inzamelwagen zal een schat aan informatie opleveren die een rol gaat spelen bij besluitvorming over hoe afval in Nederland CO2-vrij kan worden ingezameld. HAN Automotive Research uit Arnhem is verantwoordelijk voor data-analyse en de verwerking van al deze gegevens in het HECTOR-project.

Inzamelwagens op waterstof: hoe werkt het?
Bovenop het waterstofvoertuig dat door PreZero in Arnhem wordt ingezet, bevinden zich twee tanks, met elk een inhoud van 7,5 kilo. De inzamelwagens vervoeren waterstof in gasvorm in druktanks van 350 bar. Een brandstofcel in deze voertuigen zet het gas om in elektriciteit en water. Het voertuig wordt aangedreven door de elektriciteit. Het voordeel ten opzichte van elektrische voertuigen is dat waterstof – net als benzine of diesel – in korte tijd kan worden bijgetankt, zonder dat het nodig is grote en zware accu’s mee te nemen. Ook wordt geen motorgeluid geproduceerd, waardoor de geluidsoverlast in woonwijken tot een minimum wordt beperkt.

* Het HECTOR-project wordt deels gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa.