Prestaties en vooruitzichten Renewi boven verwachtingen

Trading update over het eerste halfjaar: De prestaties en vooruitzichten liggen aanzienlijk boven de verwachtingen van de raad van bestuur

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf, maakt zijn trading update over het halfjaar tot en met 30 september 2021 bekend en stelt zijn verwachtingen voor het jaar eindigend op 31 maart 2022 aanzienlijk bij.

Renewi heeft in de eerste zes maanden van het jaar sterk gepresteerd, met toegenomen volumes, betere recyclingprijzen en een continue kostenbeheersing, die de beter dan verwachte handel bleven ondersteunen. De inkomsten op vergelijkbare basis lagen in de eerste vijf maanden meer dan 10% hoger dan in het voorgaande Coronajaar en 7% hoger dan in het pre-Coronajaar dat eindigde op 31 maart 2020.

De Commercial divisie heeft bijzonder goed gepresteerd. De kernvolumes in België zijn in de periode van vijf maanden tot eind augustus met 15% gestegen en hebben zich hersteld van de strenge Corona lockdown in het voorgaande jaar. De kernvolumes in Nederland zijn in dezelfde periode met 2% gestegen, maar de daling als gevolg van de Coronacrisis was daar dan ook kleiner in het voorgaande jaar.

Terwijl de horeca en de detailhandel zich deels hebben hersteld, hebben we geen van de voorspelde negatieve effecten, waaronder een significante vertraging in laat cyclische sectoren, zoals de bouw, of een stijging van het aantal faillissementen, ondervonden in de post-Coronaperiode. Het grofvuil is echter afgenomen, zoals voorspeld. Ook de recyclingprijzen zijn in het eerste halfjaar in de meeste belangrijke productcategorieën op een hoog niveau gebleven, wat een sterke stijging van de operationele marge in de hand heeft gewerkt. Aangezien deze prijzen in de toekomst naar verwachting zullen dalen, zal de divisie aantrekkelijke rendementen blijven genereren dankzij dynamische contractprijzen en de structurele verbeteringen van de kostenbasis in de afgelopen achttien maanden.

De divisie Mineralz & Water heeft een gemengd eerste halfjaar gekend. Bij ATM hebben we onze doorvoercapaciteit op het gebied van grondbehandeling verhoogd. Meer dan 350.000 ton TGG is nu op de markt gebracht, waardoor ruimte is vrijgekomen op de site en de externe opslagkosten beginnen te dalen. De activiteiten aan de waterzijde zijn iets meer afgenomen dan verwacht.  Hoewel we blijven deelnemen aan steeds meer aanbestedingen voor toekomstige activiteiten voor ATM, is de inkomende verontreinigde grond enigszins afgenomen als gevolg van een traag post-Coronaherstel in de hele sector met vertraging in grote saneringsprojecten en vertragingen bij het verkrijgen van vergunningen voor ingevoerd afval. Hoewel we zoals eerder meegedeeld een volledig herstel verwachten, zal het meer tijd vragen dan verwacht.

De divisie Specialities heeft goed gepresteerd in het eerste halfjaar, met een bijzonder sterke prestatie van Coolrec.

We boeken nog steeds mooie vooruitgang met onze drie strategische groei-initiatieven:

  • onze innovatiepijplijn – die voor een aanzienlijke extra omzet en winst zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna. We hebben met name een bedrag van meer dan € 80 miljoen geïnvesteerd, dat de beoogde verbetering van de EBIT met € 20 miljoen uit dit initiatief tegen het einde van het boekjaar 2025 zal ondersteunen;
  • winstherstel bij ATM (zij het trager dan gepland); en
  • het Renewi 2.0-programma om onze activiteiten te digitaliseren en te stroomlijnen.

De cashprestaties in het eerste halfjaar bleven sterk, met een strikt beheer van het werkkapitaal en de vervangingsinvesteringen. De schuldgraad zal onder 2,0x de nettoschuld/EBITDA blijven in het halfjaar.

Gezien de sterke prestaties in het eerste halfjaar en de positieve handelsvooruitzichten heeft de raad van bestuur zijn verwachtingen voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2022 aanzienlijk verhoogd.  Op langere termijn zal de overgang naar meer recycling ons bedrijfsmodel blijven ondersteunen. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met steun van de EU en nationale regeringen zullen meer aantrekkelijke kansen bieden voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten.

De Groep kondigt een virtueel Capital Markets Event aan voor analisten en beleggers op 12 oktober 2021 om 14:00 CET / 13:00 BST. Het Capital Markets Event zal focussen op hoe we ons bedrijf organisch willen laten groeien door nieuwe en innovatieve technologieën uit onze innovatiepijplijn te commercialiseren, en hoe Renewi marktleider en begunstigde zal blijven in een steeds meer circulaire economie.  We zullen uitgebreid ingaan op projecten van de raad van bestuur op het gebied van organische stoffen, kunststoffen, bouwmaterialen en geavanceerde sortering. Raadpleeg de website van de Groep, www.renewi.com, voor meer details.

De resultaten van de Groep voor het halfjaar tot en met 30 september 2021 worden op 9 november 2021 bekendgemaakt.