PostNL en Twente Milieu slaan de handen in één

Postbezorgers helpen Twente Milieu met inzichtelijk maken onkruidgroei

Vanuit de gedachte ‘slimme samenleving’ slaan PostNL en Twente Milieu de handen in één en starten een pilot ‘monitoren onkruidontwikkeling Twente ‘. De postbezorgers van PostNL brengen Twente Milieu wat anders dan brieven en pakketjes. Ze leveren voor gedurende zeventien weken foto’s van de openbare ruimte van een aantal vaste locaties in ‘hun’ bezorgwijk. Met deze foto’s wil Twente Milieu inzicht krijgen in de onkruidgroei in Twente. Op basis daarvan kan zij passende bestrijdingmethodes ontwikkelen.

De postbezorgers zijn vorige week gestart met het maken en aanleveren van foto’s van 95 vooraf afgesproken locaties binnen hun eigen bezorgroute. Dit gaat met een speciale app op hun eigen smartphone. Zij doen dit wekelijks voor een periode van zeventien weken. Met deze slimme methode wil Twente Milieu op een praktische manier gebruik maken van mensen die vanuit hun professie bekend zijn met de locaties. Met een kleine handeling leveren ze een grote bijdrage aan het inzicht in de onkruidgroei in het verzorgingsgebied Twente Milieu. Hierdoor kan Twente Milieu passende bestrijdingmethodes ontwikkelen. De samenwerking zal aan het eind van het groeiseizoen worden geëvalueerd op effectiviteit.

Verantwoordelijkheid beheer openbare ruimte
Twente Milieu is voor de gemeente Borne en voor een deel van de gemeente Almelo en Hof van Twente verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Vanuit die verantwoordelijkheid is Twente Milieu voortdurend op zoek naar innovatieve methoden om het beheer zo optimaal mogelijk in te richten.