Polestar Capital opent met 100 miljoen euro het grootste circulaire economie investeringsfonds in Europa

Pensioenfonds Detailhandel is al ingestapt in het Polestar Capital Circular Debt Fund, dat moet uitgroeien tot 400 miljoen euro

Impactinvesteerder Polestar Capital maakt vandaag bekend het grootste circulaire economie investeringsfonds in Europa te openen. Het fonds, dat de naam Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF) draagt, opent met € 100 miljoen van Pensioenfonds Detailhandel en zal naar verwachting dit jaar doorgroeien tot € 400 miljoen. Het fonds gaat leningen verstrekken aan innovatieve Nederlandse circulaire projecten die zonder de lening niet of vertraagd gerealiseerd zouden worden. Het totale aan Polestar Capital toevertrouwde vermogen komt met de lancering van PCDF uit op bijna € 1 miljard.

Polestar Capital dicht het financieringsgat voor groei naar wereldwijde schaal
Met het PCDF verwacht Polestar Capital te investeren in ruim dertig circulaire projecten die de potentie hebben om een systemische en ecologische impact te hebben op het gebied van CO2- en afvalreductie en het vervangen van fossiele brandstoffen, maar die nu niet kunnen groeien door een gebrek aan financiële steun. In tegenstelling tot het PCDF vinden banken dergelijke projecten namelijk nog te innovatief en ze zijn te kapitaalintensief voor durfkapitaal. Door het financieringsgat te dichten wil het fonds circulaire productiebedrijven in staat stellen om hun technologie en bedrijfsmodel op commerciële schaal te bewijzen, waardoor grootschalige toepassing en wereldwijde impact mogelijk wordt. Het PCDF levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2050 volledig circulair te zijn.

Pensioenfonds Detailhandel wil versnellen
Met name de kennis van Polestar Capital van de kansen en risico’s van circulaire businessmodellen en beleggingen was voor Pensioenfonds Detailhandel een belangrijke reden om € 100 miljoen in het fonds te investeren. Henk Groot, CIO Pensioenfonds Detailhandel, zegt hierover: “Polestar Capital heeft bewezen dat zij als geen ander begrijpen wat nodig is om de eerste toepassingen van een circulair businessmodel te financieren, iets wat banken in deze fase meestal nog niet kunnen. Door nu samen met hen dit fonds op te richten hopen wij de belangrijke transitie naar een circulaire economie te versnellen, waarmee wij het pensioen van onze 1,3 miljoen deelnemers duurzamer en toekomstbestendiger maken.”

€ 300 miljoen nog in 2022 opgehaald
Pensioenfonds Detailhandel en Polestar Capital verwachten dat komend jaar nog € 300 miljoen extra opgehaald gaat worden op basis van de animo die er is. Jan-Willem König, een van de partners van Polestar Capital, kijkt ernaar uit om samen met Pensioenfonds Detailhandel de transitie naar een circulaire economie te versnellen. König: “De circulaire bedrijven die PCDF financiert zijn kapitaalintensief, waardoor ze relatief grote bedragen aan geduldig kapitaal nodig hebben. Hier passen investeerders met een lange beleggingshorizon bij, zoals Pensioenfonds Detailhandel. Het spreekt voor zich dat ik trots ben dat we door de oprichting Nederland op de kaart hebben gezet als het eerste land dat zo’n groot circulaire economie investeringsfonds opent.”

Over Polestar Capital 
Polestar Capital is een impactinvesteerder die bijna een miljard euro aan oplossingsgerichte financiering biedt aan duurzame initiatieven en zo een betekenisvolle impact creëert. De impactinvesteerder is gespecialiseerd in het structureren van de financieringsoplossingen die projecten in de circulaire economie en duurzame energietransitie nodig hebben om gerealiseerd te worden, en beheert meerdere fondsen, waaronder het Limburgs Energie Fonds en het Nationaal Warmtefonds. De fondsen hebben een maatschappelijke missie, maar leveren ook financieel rendement op.
Voor meer informatie over Polestar Capital en het fonds zie: www.polestarcapital.nl en www.pcdf.nl

Over Pensioenfonds Detailhandel
Met 1,3 miljoen pensioendeelnemers en een vermogen van circa EUR 36 miljard is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het pensioenfonds streeft naar een zo goed mogelijk pensioen tegen zo laag mogelijke kosten en doet dit op een maatschappelijk verantwoorde manier. Pensioenfonds Detailhandel is ervan overtuigd dat verantwoord beleggen niet alleen bijdraagt aan het welzijn van mens en milieu, maar op de lange termijn ook betere rendementen oplevert. Meer informatie op www.pensioenfondsdetailhandel.nl