Plastic berg is niet nodig

Verwarring over het wel of niet verbranden van plastic afval.
De vraag naar gerecyclede kunststoffen is bij Van Werven groter dan het aanbod aan weggegooide kunststoffen. Toch kwam in de media recent het bericht dan men bang is voor bergen plastic omdat recyclen minder aantrekkelijk zou zijn met mogelijk verbranding tot gevolg. Deze berichtgeving kan tot gevolg hebben dat er minder motivatie ontstaat bij burgers en bedrijven om plastic afval apart te houden. Met als gevolg een remmende werking op de groei van het te recyclen volume. Een gemiste kans, want we doen het goed in Nederland, ondanks dat het best nog beter kan.

Zo wordt bij Van Werven jaarlijks 60.000 ton aan kunststoffen gerecycled. Ton van der Giessen Managing Director bij Van Werven: “Wij hebben onze strategie de afgelopen jaren gericht op afzet bij vaste afnemers binnen de EU. Dit heeft geleid tot een groeiende vraag aan gerecyclede grondstoffen die groter is dan het Nederlandse volume wat Van Werven aan input materiaal krijgt aangeleverd. Inmiddels wordt 60% van het volume aan te recyclen grondstoffen door Van Werven uit het buitenland geïmporteerd. Ondanks deze import blijft de vraag nog altijd groter dan het aanbod.” Er zijn dus veel kansen om langdurig te recyclen als je je niet laat leiden door korte termijn financieel nadelige gevolgen.

Om duidelijkheid te geven in de huidige situatie kunnen we het recyclen van gebruikte plastics onderverdelen in drie hoofdgroepen. Kunststof verpakkingen uit huishoudens, verpakkingsfolie van bedrijven en grove harde kunststoffen van huishoudens en bedrijven.

Welke situatie is daarop van toepassing: Wat wordt niet en wat wordt wel verbrand?

Niet verbrand
Kunststof verpakkingen uit huishoudens (Plastic Heroes), die apart zijn ingezameld of via nascheiding zijn uitgesorteerd, worden gerecycled conform de meerjarige afspraken die de overheid en de producenten hebben vastgelegd en geborgd.

Verpakkingsfolie van bedrijven heeft, via handelaren, de afgelopen jaren veelal haar weg gevonden naar de Chinese markt. De tegenvallende economische groei in China en de lage olieprijzen hebben deze markt sterk veranderd. Deze nieuw ontstane situatie stimuleert innovatieve recycling methoden met een focus op afzet binnen Europa. De markt zal een nieuw evenwicht moeten vinden met een beter toekomst perspectief als gevolg. Een kans dus voor bestaande en nieuwe recycling bedrijven. Een afvalberg van plastic is dus niet nodig. Wat wel nodig is, is een positieve houding en een goede samenwerking tussen alle ketenpartners.

Ook harde (grove) kunststoffen werden, naast enkele recycling initiatieven in Nederland, tot voor kort veelal naar China geëxporteerd. Recyclers die de afgelopen jaren hun strategie hebben gericht op afzet van secundaire grondstoffen in Europa, zijn klaar voor de volgende groeifase van hun bedrijf. Een aanpak die Van Werven jaren geleden reeds heeft ingezet.

Wel verbrand
Helaas wordt er nog steeds veel recyclebaar plastic afval verbrand in Afval Energie Centrales. Niet alle gemeenten hebben al een effectief systeem voor het maximaal scheiden aan de bron of nascheiden van kunststof afval. Voor bijvoorbeeld de afvalstroom harde kunststoffen afkomstig van milieustraten en sorteerinstallaties kan het recycling volume in Nederland nog met een factor drie groeien. De duidelijk herkenbare koplopers kunnen anderen motiveren het resultaat verder te verbeteren.

 

[vc_button title=”Meer over Van Werven” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-werven-afvalservice/”]