PieterBas krijgt innovatiesubsidie voor nieuw planningssysteem

Slimmer plannen en daardoor met minder voertuigen dezelfde aantal routes rijden. Dat kan met de nieuwe planningssoftware die PieterBas Automatisering ontwikkelt. Afvalinzamelaars en -verwerkers kunnen daardoor niet alleen efficiënter rijden en een hogere omzet halen. Het levert ze ook een aanzienlijk vermindering van de CO2-uitstoot en transportbewegingen op. PieterBas ontwikkelt een open systeem, wordt duidelijk uit een interview met algemeen directeur Pieter Bas Buskens op de website van ABAB Accountants en Adviseurs. ‘Daardoor kunnen routes ook door een externe partij worden geoptimaliseerd.’ PieterBas krijgt voor dit planningssysteem een innovatiesubsidie van in totaal 70.000 euro….lees verder