Philip Houben nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen HVC

De Raad van Commissarissen van HVC heeft tijdens de Algemene Vergadering op 11 december jl. drs. Philip Houben benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van HVC.

Houben volgt hiermee prof. drs. Arie Verberk op die vanwege de maximale zittingstermijn niet herbenoemd kon worden. De benoeming is conform de unanieme voordracht van de RvC van HVC. In Houben meent de RvC een goede voorzitter te hebben gevonden; hij beschikt over de juiste ervaring, competenties en oriëntatie voor de functie. Houben onderschrijft de maatschappelijke missie en visie van HVC als nutsbedrijf op het gebied van afvalbeheer en duurzame energie.

De RvC van HVC bestaat uit negen leden. Vier externe, onafhankelijke commissarissen (waaronder de voorzitter) die worden benoemd door de RvC zelf en vijf commissarissen die worden benoemd door de aandeelhouders van HVC.