Papierinzameling gaat door, ondanks corona

Het coronavirus (COVID-19) confronteert ook de papier- en kartonketen met forse uitdagingen. Enkele gemeenten hebben in de afgelopen periode besloten te stoppen met de (huis-aan-huis) inzameling van oudpapier. Dit vanwege het uitvallen van vrijwilligers in die gemeenten en van chauffeurs als gevolg van de genomen coronamaatregelen. Na de gezamenlijke oproep van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang, de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) heeft een aantal gemeenten genoemd besluit teruggedraaid. Voorbeelden zijn de gemeenten Arnhem, Houten en Uden. Door afspraken met de papierinzamelaar kon de inzameling van oudpapier op een veilige manier worden voortgezet.

In Uden was het de gemeente die daartoe het initiatief nam. Hiltja Hoff is adviseur afvalbeheer bij de gemeente Uden. Hoff: ‘Het niet ophalen van oudpapier zou kunnen leiden tot een toename van het restafval en verhoogde druk op de milieustraten. Daarnaast wilden wij de burgers ontlasten.
Die zouden anders hun oudpapier langere tijd in huis moeten bewaren.’ Uden sprak met de papierinzamelaar af dat deze naast chauffeurs voorlopig ook beladers levert. Hoff: ‘De vrijwilligers zitten daardoor thuis. We bekijken de situatie van week tot week. Het liefste willen we natuurlijk terug naar de oude situatie, maar dit is een goede, tijdelijke oplossing.’

De papier- en kartonketen is blij met dergelijke initiatieven. Directeur PRN, Hielke van den Brink, hoopt dat ook andere gemeenten het voorbeeld van Arnhem, Houten en Uden zullen volgen: ‘Hygiënepapier en verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten vervullen een cruciale rol in deze crisistijd. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton en dus van veel verpakkingen en hygiëneproducten.’ 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Om nieuw papier te kunnen maken, moet voldoende oudpapier worden opgehaald.’

Om te voorkomen dat het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het Crisisteam PMD, glas en papier opgericht. Naast het Afvalfonds Verpakkingen, VPKT, de NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, HVC, Regie Kunststoffen Nederland (RKN), VNG en ministerie van I&W hebben ook Nedvang en PRN zitting in het crisisteam. Van den Brink: ‘Het crisisteam signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt en ontwikkelt scenario’s en draaiboeken om deze beheersbaar te maken. Op die manier kan snel worden gehandeld bij calamiteiten.’

Volgens Hans Koning, directeur van de FNOI, is samen- werking (op landelijk én lokaal niveau) juist nu noodzakelijk. ‘Wij helpen graag bij het vinden van oplossingen voor mogelijke problemen bij de inzameling van oudpapier. Schroom niet contact met ons op te nemen.’

Niet met de vinger wijzen, maar elkaar de hand reiken!

Chris van Berkel is regiodirecteur Midden Nederland van REMONDIS. Het bedrijf verzorgt onder meer de inzameling van oudpapier in de provincie Utrecht. Van Berkel: ‘In de afgelopen weken hebben wij alle zeilen moeten bijzetten. Nederland

werkt grotendeels thuis; in onze regio is de stroom oudpapier nu zelfs toegenomen. De (huis-aan-huis) inzameling is voor een belangrijk deel georganiseerd met vrijwilligers. Ook die moeten zich houden aan de 1,5 meter afstandregel en dat levert praktische problemen op.‘ REMONDIS besloot in overleg met gemeenten, zoals Houten, te stoppen met de inzameling van oudpapier.

Samen werden echter oplossingen bedacht om die inzameling weer op te starten. Van Berkel: ‘We hebben extra containers geplaatst in de wijken en eigen personeel ingezet bij het ophalen van oudpapier. Ook zijn heldere afspraken gemaakt over de handhaving van 1,5 meter afstand tussen burgers, vrijwilligers en personeel. Daarvoor worden extra logistieke middelen ingezet. Verder is de frequentie van inzameling opgevoerd. Zo worden de ondergrondse containers vaker geleegd en leveren wij onze diensten ook door de week. We zijn onderdeel van een cruciale sector en dat nemen wij serieus! Burger en gemeente ontzorgen staat centraal.’ Een en ander brengt extra kosten met zich mee. Van Berkel: ‘Dat klopt, maar als je elkaar de hand reikt en niet met de vinger wijst, kom je daar uit. Samen met de gemeenten kom je tot oplossingen.’