Overname Dusseldorp Groep afgerond

De overname van Dusseldorp Groep door REMONDIS Nederland en de daarop volgende verkoop van de infra- en sloopactiviteiten aan ReintenInfra is op 3 november 2015 afgerond. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de hiervoor benodigde toestemming inmiddels afgegeven. Na onderzoek heeft de ACM geconcludeerd dat door de overname de mededinging op de Nederlandse markt niet wordt belemmerd.

In september 2015 werd door de betrokken partijen reeds bekend gemaakt dat een overeenkomst over de overnames was gesloten. REMONDIS gaat de overgenomen activiteiten op het gebied van inzameling & recycling en rioolservice, met ongeveer 375 medewerkers, voortzetten onder de naam van het nieuwe moederbedrijf. Het hoofdkantoor wordt in Lichtenvoorde aan de Galileïstraat gevestigd.

De activiteiten van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek sluiten niet aan bij de kernactiviteiten van REMONDIS. Tijdens het overnameproces is in ReintenInfra de kandidaat gevonden om dit onderdeel te kopen. ReintenInfra gaat de overgenomen activiteiten, met de circa 200 medewerkers, voortzetten onder de naam Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Het hoofdkantoor blijft gevestigd aan de Albert Schweitzerstraat in Lichtenvoorde.

De aanleiding voor de verkoop van Dusseldorp Groep was het besluit van de aandeelhouders hun aandeel in het familiebedrijf te verkopen. Met deze transacties is de continuïteit van de bedrijven, de werkgelegenheid en de dienstverlening gewaarborgd.