Overname Bruins en Kwast Biomass Management door REMONDIS Nederland

Op 6 maart 2017 hebben REMONDIS Nederland BV en Bruins en Kwast Exploitatie BV overeenstemming bereikt over de verkoop van Groen Recycling Twente BV in Goor en RRT Betuwse Groen Recycling BV in Geldermalsen alsmede het bedrijfsterrein in Goor.

De overgenomen activiteiten behelzen de inzameling en verwerking van groenafval, sloop en resthout, verwerking van RKG slib en een milieupark in Goor. De activiteiten zullen na de verkoop worden voortgezet onder de naam Bruins en Kwast Biomass Management en als zelfstandig onderdeel deel gaan uitmaken van de REMONDIS-groep in Nederland. Met deze overname versterkt REMONDIS haar positie in de Nederlandse markt en geeft het verdere invulling aan haar ambities.

REMONDIS is een moderne dienstverlener op het gebied van afvalinzameling, recycling en rioolservice. REMONDIS is een familiebedrijf, opgericht in 1934. Ondanks het feit dat REMONDIS in meer dan 35 landen actief is, heeft REMONDIS een grote regionale betrokkenheid. De bedrijfscultuur kenmerkt zich om dicht bij onze klant te willen staan en langdurige relaties aan te gaan.

Dr. Andreas Krawczik, Managing Director van REMONDIS Nederland spreekt uit: “Wij zijn blij dat het familiebedrijf Bruins & Kwast heeft gekozen voor REMONDIS, eveneens een familiebedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, samen met de medewerkers van Bruins & Kwast, de onderneming succesvol verder kunnen ontwikkelen.”

Henk Kwast, algemeen directeur en mede-eigenaar van Bruins & Kwast, geeft aan: “De overgang naar Remondis is een volgende stap in de ontwikkeling van Bruins & Kwast. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Bruins & Kwast een sucessvolle toekomst tegemoet gaat.”

Bruins & Kwast Groenprojecten BV en Pure Eco Wood BV blijven buiten de verkoop. Deze activiteiten, de groenaannemerij en de verwerking van biomassa in ruwe vorm tot producten en hoogwaardige bio-brandstoffen worden onveranderd voortgezet.

Met de bereikte overeenstemming is continuïteit van dienstverlening, samenwerking met klanten en werkgelegenheid gewaarborgd.