Overhandiging eerste Duurzaamheidsverslag Van Werven

Van Werven brengt dit jaar haar eerste Duurzaamheidsverslag uit. Reeds jaren is de bedrijfsvoering gericht op “Duurzaam ondernemen met Mens en Techniek”.
Op praktische wijze geeft Van Werven invulling aan deze strategie en is trots op de behaalde resultaten.
Via het “Duurzaamheidsverslag 2011” communiceert Van Werven deze resultaten op een transparante manier met haar stakeholders.

Jan van Werven, nog steeds nauw betrokken bij de onderneming, is in zijn voormalige functie als algemeen directeur de initiator geweest van initiatieven op het gebied van mens, milieu en maatschappij.
Vanwege zijn pioniersrol in het kader van “Duurzaam ondernemen met Mens en Techniek” is het eerste Duurzaamheidsverslag aan hem overhandigd door de huidige algemeen directeur Ton van der Giessen.
Het verslag wordt tevens verstuurd aan alle medewerkers, een groot aantal klanten, leveranciers en belanghebbende overheidsdiensten.
Daarnaast is het verslag online beschikbaar via de website www.vanwerven.nl/duurzaamheidsverslag