Overeenkomst inzameling en recycling bitumen dakafval getekend

Vlnr: Rob Bootsman (VEBIDAK), Rob Meulendijks (Van Gansewinkel Nederland bv) en Dick van der Bom (Probasys Benelux).

Op 1 februari jl. hebben Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK, Probasys Benelux (Vereniging producenten en leveranciers bitumen afdichtingsmaterialen) en Van Gansewinkel Nederland BV een overeenkomst getekend met betrekking tot de gezamenlijke opbouw van een infrastructuur voor de gescheiden inzameling en nuttige toepassing van bitumineus dakbedekkingsmateriaal aan het eind van de levenscyclus (sloopfase).

Bitumen dakbedekking heeft uitstekende mogelijkheden voor hergebruik. Op dit moment lopen er verschillende kleinschalige inzamelings- en recyclinginitiatieven. De ondertekenaars achten grootschalige optimale recycling en hergebruik van bitumen dakbedekking haalbaar als er een grootschalig en breed gedragen inzamelingssysteem beschikbaar is. Hun samenwerking zal na een aanvullend onderzoek en een regionale testfase uiteindelijk moeten resulteren in een open inzamelingssysteem voor bitumineus dakbedekkingsmateriaal waaraan alle belanghebbende bedrijven in deze sector kunnen deelnemen.

De drie partners verwachten met hun initiatief de grootschalige recycling en het hergebruik van bitumineus dakafval een belangrijke, zo niet beslissende impuls te geven.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]