Overeenkomst afvalbeheersbijdrage 2015 algemeen verbindend verklaard

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de overeenkomst inzake de afvalbeheers-bijdrage 2015 algemeen verbindend verklaard. De afvalbeheersbijdrage heeft specifiek betrekking op toepassingen van papier en karton die geen verpakking zijn. De overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van Papier Recycling Nederland (PRN) van het vijfde Papiervezelconvenant. De algemeen verbindend verklaring is nodig om te bewerkstelligen dat ook de producenten/importeurs die niet vrijwillig partij zijn bij het Papiervezelconvenant, de afvalbeheersbijdrage afdragen.

In het laatste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 wordt een afvalbeheersbijdrage van € 3,- (excl. BTW) per 1.000 kg nieuw papier en karton (niet zijnde verpakkingen) geheven bij de eerste ontvangers van papier en karton. Dit zijn onder meer bedrijven in de uitgeef-, grafische en hygiënische papiersector. Deze heffing dient ter dekking van de kosten van het beheer van het Papiervezelconvenant V. Eerste ontvangers zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. De algemeen verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2019. Papiervezelconvenant V heeft een looptijd tot en met 2018.

Het Papiervezelconvenant zorgt ervoor dat de inzameling en herverwerking van oudpapier uit particuliere huishoudens op een hoog peil blijven, ook als dit niet rendabel is wanneer de internationale marktprijs van oudpapier tijdelijk laag is. In 2014 is in Nederland 86% papierrecycling gerealiseerd.

Over het inzamel- en herverwerkingssysteem is een informatieve brochure opgesteld die aan alle eerste ontvangers en gemeenten is gestuurd. De brochure is ook beschikbaar op www.prn.nl. Het Papiervezelconvenant en de algemeen verbindend verklaring staan eveneens op de website.