Orgaworld zet groente, fruit en tuinafval om in bioplastics

Orgaworld –  dochteronderneming van Renewi –  heeft op haar locatie in Lelystad een hydrolysecontainer in gebruik genomen waarmee de recycler de volgende stap zet in de eigen productie van bioplastics gemaakt van groente, fruit en tuinafval (GFT). De reactor is door Orgaworld gezamenlijk met de betrokken wethouders van de Flevo-gemeenten en partners Paques en de TU Delft geopend.

Met de nieuwe container bouwt de recycler voort op de eerder behaalde resultaten, waarbij op basis van percolaat uit de huidige GFT-vergisting, het eerste PHA (PolyHydroxyAlkanoaten) is geproduceerd; de basis voor de productie van bioplastics.

Gesloten kringloop
De nieuwe pilot installatie maakt het mogelijk direct de benodigde vetzuren uit organische afvalstromen – zoals het GFT dat Orgaworld in Lelystad verwerkt – te produceren. “Het proces draait op dit moment op een vier parallel geschakelde mini-reactoren, die om de beurt ververst worden. Dit resulteert in een zogenaamd semi-continue proces”, aldus Klaas van den Berg, directeur van Orgaworld. “Het GFT wordt gedurende dit proces continu besproeid met warm percolaat wat hoge concentraties bacteriën oplevert. Bacteriën die het GFT afbreken tot suikers, aminozuren, vetten en andere micro-organismen die vervolgens zullen fermenteren tot de gewenste vetzuren.

In het laatste stadium zetten andersoortige bacteriën de gerealiseerde vetzuren om in PHA, oftewel een volledig biologisch afbreekbare plastic.” Het doel van het proces is de realisatie van een zo hoog mogelijke concentratie vetzuren gecombineerd met een zo hoog mogelijke opbrengst PHA per kilogram GFT-afval.” Van den Berg: “Het streven vanuit Orgaworld hierin is om te zorgen voor een gesloten kringloop waarbij de verworven bio-plastics weer worden gebruikt in de productie van bijvoorbeeld recyclebare afvalzakken voor het inzamelen van keuken- en groenafval. Uiteindelijk komt deze dan weer terug in ons eigen verwerkingsproces wat de keten rond maakt; Afval bestaat niet!” Naar verwachting heeft Orgaworld nog drie tot vijf jaar nodig voor de ontwikkeling naar een volledig commercieel proces.

Lelystad Innovation Center
De reactor is geplaatst op de Orgaworld locatie in Lelystad en maakt onderdeel uit van het zogenaamde Lelystad Innovation Center; een speciaal ingerichte plek op het terrein welke continu in ontwikkeling is en waar jong talent de kans krijgt om de circulaire economie in de praktijk te ervaren. Binnen dit center heeft Orgaworld al vele studenten uit binnen- en buitenland mogen begeleiden. Orgaworld is dé verwerker van organische afvalstromen en loopt met eigen ontwikkelde technieken en oplossingen wereldwijd voorop in het omzetten van GFT-afval naar zowel groene energie als biobased producten. Ook op deze manier verwerkt de organisatie afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen.