Opnieuw vier oehoe’s geboren op terrein Twence

Voor het vierde jaar op rij zullen binnenkort jonge oehoe’s uitvliegen. De oehoe is een beschermde diersoort, die in Nederland maar op weinig plekken voorkomt. Het is daarom heel bijzonder dat er bij ons op het terrein oehoes broeden. Net als in 2014 bracht het inmiddels vaste oehoe-paartje een ‘goed gevuld’ nest met vier jongen groot.

In 2011 ontdekten terreinbeheerder Huub Olde Loohuis en ecoloog Mark Zekhuis van Landschap Overijssel het broedpaar op het terrein van Twence. Voor de grootste uilen ter wereld werd een speciale nestkast gebouwd en op een aantrekkelijke plek op ons terrein opgehangen. De eerste jaren kwamen de broedsels niet tot uitvliegen, maar inmiddels groeit het Twentse oehoe-nageslacht gestaag. De precieze plek van het nest is bij slechts een enkeling bekend, zodat de dieren in alle rust hun jongen kunnen grootbrengen.

De diertjes zijn geringd door een vogelringer. Zo rond september moeten de jongen zich zelfstandig zien te redden. Op en rond de terreinen van Twence staat ze een aantrekkelijk fourageerterrein ter beschikking. De oehoe staat er om bekend honkvast te zijn, ze kunnen jaren op dezelfde plek verblijven. In de vrije natuur hebben ze een levensverwachting van 30 jaar.

De natuur is de belangrijkste bron van onze aarde. Daar moeten we met respect mee omgaan. Wat we aan de natuur onttrekken, moet op een goede manier worden gebruikt en waar mogelijk teruggegeven. Het beschermen van de leefomgeving gaat hand in hand met de ontwikkeling van ons bedrijf. We spannen ons dan ook al jaren in voor een goede landschappelijke inpassing en natuurbehoud.