Open-House lanceert nieuw duurzaamheidsprogramma “Nature Calls”

Uprise Startup Festival – Stichting Open-House, de Amsterdamse innovatie en business accelerator voor de event, dance & muziekindustrie, lanceert voor 2015 een grootschalig duurzaamheidsprogramma. Gezamenlijk met haar partners Stichting DOEN, van Gansewinkel en Vitens worden er op de specifieke onderwerpen Energie, Afval en Water nieuwe innovaties gezocht om een festival te verduurzamen.

Toptalent bij elkaar
In 2015 organiseren Open-House en partners samen een aantal “innovation calls” waar jonge toptalenten uit de startup scene bij elkaar wordt gebracht om vernieuwende oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken op het gebied van duurzaamheid binnen de festivalwereld. Het jonge talent gaat niet alleen concepten bedenken maar krijgt ook de kans om ze uit te rollen met hulp van partners zoals ID&T en Into The Great Wide Open.

Duurzaamheidsprogramma – ” Nature calls ”. Al sinds de start van Open-House staat duurzaamheid hoog op de agenda. “Wij noemen dit binnen Open-House, Nature Calls ”, aldus Maarten Kuijper, Founder van Open-House. “Het gaat ons erom diensten, producten en services te ontwikkelen die bijdragen aan een reductie van CO2-uitstoot, het creëren van een energie neutraal
festival, het terugdringen van restafval en transitie naar kraanwater voor evenementen mogelijk te maken. Wij willen graag dat festivals een duidelijk duurzame weg inslaan, en wij willen hier een bijdrage aan leveren.”

evenementenafval van gansewinkel afvalgidsAfval Bestaat Niet – Van Gansewinkel. In dit programma worden deelnemers uitgedaagd om met ideeën en concepten te komen voor nieuwe producten, diensten en services om organisatoren van evenementen in staat te stellen afval te voorkomen of de afvalstromen tijdens en na het festival op een slimme manier in te zamelen of te be- en verwerken. Dit moet uiteindelijk resulteren in een vermindering van de afvalstromen met 10% (cq. tot 10% meer grondstof gebruik leiden).

Dennis Leeuwerik, Directeur Verkoop van Van Gansewinkel: “Het afval van vandaag vormt de grondstof voor de producten van morgen. Wij zien het evenementenafval niet als het einde van een cyclus, maar juist als het begin ervan. Met Open-House dagen we de deelnemers uit om op een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid door de afvalketen van inkoop tot afval te bekijken. Hierdoor behouden we zoveel mogelijk waarde uit het afval en geven deze grondstoffen een tweede leven. Afval Bestaat niet!”

Energie om te Vieren – Stichting DOEN. Dit programma heeft een dubbele doelstelling: (1) het mogelijk maken dat de CO2 van een publieksevenement significant verminderd (minimaal 20% reductie) door energie-innovaties toe te passen en (2) zorgen voor een vervanging van de huidige dieselaggregaten door alternatieven die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Binnen
dit programma is het uitgangspunt dat de organisator vernieuwingen kan doorvoeren met minimaal gelijkblijvende kosten.

Nina Tellegen, algemeen directeur van Stichting DOEN: “Wij zijn ervan overtuigd dat Open-House met zijn programma een bijdrage levert aan de energietransitie van ‘grijs’ naar ‘groen’. Een festival is een tijdelijke stad, de duurzame oplossingen die daarvoor bedacht worden zijn ook te gebruiken in de ‘echte’ wereld.”

Kraanwater transitie – Vitens. Deze innovatietrack gaat middels co-creatie een duidelijk aanzet geven om de transitie naar kraanwater voor evenementen mogelijk te maken middels een schaalbaar internationaal concept.

Birgitta Kramer, Manager Duurzaamheid Vitens: “Ons kraanwater is het beste van de wereld: van hoge kwaliteit, duurzaam, lekker en gezond. Daar mogen we trots op zijn. Daarom zou kraanwater overal, al dan niet tegen betaling, beschikbaar moet zijn. Samen met Open House dagen we jong talent uit om kraanwater op festivals, evenementen en in de horeca beter beschikbaar te maken.”

Open-House
Tom Engbers, Managing Director bij Open-House (een initiatief van o.a. ID&T, SFX Entertainment Company): “Innovatie ontstaat wanneer je verschillende werelden met elkaar mixt. De samenwerking tussen de Event, Dance & Muziekindustrie met partijen als de Stichting DOEN, Van Gansewinkel en Vitens levert een prachtige match op, waarbij we veel van elkaar kunnen leren en er voor kunnen zorgen dat toptalenten zich inzetten voor een duurzaam Nederland. Wij bieden met onze launching customers, ID&T en Into the Great Wide Open, en programma partners een ongekende mogelijkheid de concepten te testen en later uit te rollen.”

Data
Inschrijvingen voor “Nature Calls”: vanaf 20 april 2015

Meer informatie
Kijk op www.open-house.nl voor meer informatie.
En blijf op de hoogte via Twitter @openhouse_2014 en
Facebook https://www.facebook.com/openhousenl