Op één na oudste beroep na ruim 600 jaar eindelijk erkend

Op 2 september start bij SPA Groep in Bodegraven de allereerste MBO-2 opleiding voor vuilnismannen.

Vanaf 1 augustus 2015 is het nieuwe kwalificatiedossier AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte) erkend door het Ministerie van OCW. In de nieuwe structuur gaat gestart worden met de eerste MBO 2-opleiding ‘Allround medewerker afvalbeheer’. Het betreft een nieuwe startkwalificatie, die serieuze kansen biedt voor nieuwe en bestaande werknemers.

In 1401 was er al een functie ‘slijkmijder’. Dit was een ambtenaar, die zich bezig hield met reiniging en afval. Inmiddels is de complexiteit rond inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zo groot dat een erkende beroepsopleiding noodzakelijk is geworden. De vraag is zelfs “Bestaat afval nog wel?” en “Wat is dat afval dan nog?”. De laatste 15 jaar zijn er nieuwe ingewikkelde inzamel- en transportvoertuigen gekomen. Welke met een grijparm containers van de straat pakken of zelfs 3.000 kilo afval uit de grond tillen.

Deze machines kun je niet zomaar bedienen. Dat is technisch en specialistisch werk waar geen kracht, maar eerder inzicht en vooral kennis en vaardigheden voor nodig zijn. De ‘oude’ vuilnisman is nu een specialist, die meer moet kunnen dan je zou zeggen en moet daarom worden opgeleid tot ‘allround medewerker afvalbeheer’.

De afvalbranche heeft zich maar al te goed gerealiseerd dat goed opgeleide vakkrachten en een daarmee gepaard gaande beroepsopleiding nodig zijn voor het verder professionaliseren van de branche. SPA Groep uit Bodegraven heeft daarom in samenwerking met de branche de beroepsopleiding AMBOR ontwikkeld.

De belangstelling voor deze nieuwe beroepsopleiding is erg groot. Er zijn al een paar honderd aanmeldingen waarvan ruim honderd leerlingen dit schooljaar gaan starten. De aanmeldingen zijn nu nog vooral van vuilnismannen die bijgeschoold of omgeschoold willen worden tot specialist. Er zijn echter ook mensen die hun kans grijpen om verder te leren en door willen groeien in dit nieuwe erkende beroep.

Op 2 september start SPA Groep met de allereerste groep op MBO-2 niveau bestaande uit medewerkers van Amsterdam Stadsdeel Centrum, Stadsdeel Nieuw-West, Stadsdeel Noord, Stadsdeel Zuid, GAD Gooi en Vechtstreek en Werkorganisatie Duivenvoorde, waarna in de loop van de maand september de andere groepen, met medewerkers van Avri, Stadswerken Utrecht en ROVA, zullen starten. In september 2016 en september 2017 zullen vervolgens respectievelijk MBO 3 en 4 voor beheerder en teamleider van start gaan. Er is dus een behoorlijk perspectief voor het kersverse, maar ook al hele oude beroep van vuilnisman.

 

[vc_button title=”Meer over SPA Groep” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/spa-groep/”]