Ontwikkeling ISO-normen voor circulaire economie

De ISO-commissie ‘Circular Economy’ heeft als doel de ontwikkeling van een mondiaal kader voor circulair denken en handelen. Meer dan tachtig landen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de ISO-normen voor circulaire economie. Op 15 oktober organiseert NEN van 10:00 – 12:00 uur een online bijeenkomst om inzicht te geven in de ontwikkeling van deze normen.

De ontwikkeling van de eerste set normen is anderhalf jaar geleden begonnen. De beoogde normen bieden een raamwerk voor de implementatie van circulaire economie in organisaties (ISO 59004), aanbevelingen voor de toepassing van circulaire strategieën (ISO 59010) en handvaten voor het meten en beoordelen van circulaire impact (ISO 59020).

Meten en beoordelen van circulariteit
Gedurende de bijeenkomst wordt een beknopt overzicht gegeven inzake de internationale ontwikkelingen binnen ISO. Hierbij wordt er ingegaan op de inhoud en toepassing van de normen. Met name ISO 59020 ‘Circular economy – Measuring and assessing circularity’ wordt in detail toegelicht door Hans Kröder, de Nederlandse voorzitter van de verantwoordelijke werkgroep die de ontwikkeling van dit document begeleidt binnen de ISO commissie. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor vragen en discussie.

Bijeenkomst
Aanmelden voor de online bijeenkomst ‘ISO normen voor circulaire economie’.

Geïnteresseerd in de bijeenkomst, maar kunt u deze niet bijwonen? Meld u zich dan toch aan en maak gebruik van de keuze achteraf de bijbehorende documentatie te ontvangen.

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan deze bijeenkomst.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze bijeenkomst of over het normalisatieproces: Marc Balder, Consultant Milieu, telefoon 015 2 690 395 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘circulaire economie’ houdt zich bezig met de ontwikkeling van de ISO-normen voor circulair denken en handelen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.