Ontdek: maaiwerkzaamheden digitaliseren

(afbeelding: van/via Jewel)

Niet gevonden maaivelden, vergeten maaivelden of juist velden die (deels) niet gemaaid hadden moeten worden, zoals een bollenstrook. Schade door het missen van gegevens over flora en fauna en lastig zichtbare obstakels. Het missen van rapportage en vastlegging van informatie.

Hoe kunnen we dit, en vele andere ergernissen, voorkomen?….lees verder