Home Onderwerpen Verpakkingsafval

Onderwerp: Verpakkingsafval

Hieronder treft u berichten over het onderwerp verpakkingsafval

Gouden Glasbak bekrachtigt groene ambities Rotterdam Prins Alexander

Op vrijdag 22 juni werd de Gouden Glasbak geplaatst op het Prins Alexanderplein in Rotterdam. Dit kunstwerk symboliseert 40 jaar glasinzameling en glasrecycling in...

2017 succesvol jaar voor recycling verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen verwacht op basis van prognoses dat in 2017 77% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled is. Dat is opnieuw...

Onduidelijkheid over regievoorstel Nedvang/Afvalfonds aan gemeenten

Afgelopen week ontvingen gemeenten een voorstel voor een nieuwe regievariant waarbij gemeenten alleen nog verantwoordelijk zijn voor de inzameling van PMD verpakkingsafval. Dit voorstel...

Bedrijfsleven blij met afspraken zwerfafvalreductie

Over twee dingen is iedereen het eens. Het recyclen van plastic is belangrijk voor het milieu: plastic verpakkingsafval kunnen we weer als grondstof gebruiken...

SUEZ en LyondellBasell stimuleren productie van hoogwaardig gerecycled plastic

SUEZ en LyondellBasell hebben een joint venture opgericht voor de productie van hoogwaardige circulaire polymeren. Beide partijen zetten hun expertise in om de Europese...

Bouw nieuwe installatie 4PET maakt recycling van PET-trays mogelijk

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft een overeenkomst gesloten met 4PET Recycling om vanaf 2018 op grote schaal PET-trays te recyclen. Bij de tot nog toe...

Sustonable en SUEZ maken 100 procent recyclebare keukenbladen

SUEZ - specialist in afval- en grondstoffenmanagement - investeert in Sustonable, een startup die is gespecialiseerd in het produceren van composiet plaatmateriaal met het...

Online glasanalyse tool voor gemeentelijke glasinzameling

Om gemeenten te helpen hun glasinzameling en -recycling nog effectiever en efficiënter aan te pakken, stelt Nedvang een slimme online tool ter beschikking. Hiermee...

SUEZ en Kempenaars bundelen krachten in SK Polymers

SK Polymers werkt aan slimme oplossingen voor verwerking harde kunststoffen SUEZ - specialist in duurzaam afvalmanagement - en Kempenaars Recycling - meer dan 70 jaar...

Recycling metaal en papier/karton succesvol in Nederland

Afvalfonds Verpakkingen blij met positieve oordeel over monitoring van metaal en papier/karton Elk jaar brengt het Afvalfonds Verpakkingen verslag uit aan de Inspectie Leefomgeving en...

Op weg naar 90% glasrecycling in Nederland

De wettelijke doelstelling in Nederland voor de recycling van verpakkingsglas is 90%. Ondanks het feit dat de burger in Nederland de glasbak van oudsher...

‘Werp eens een blik in de glasbak’

Inwoners Krimpenerwaard kunnen blik in glasbak gooien De gemeente Krimpenerwaard start vanaf april 2017 een proef waarbij metalen verpakkingen in de glasbak mogen. De slogan...

Volledig herzien UMP Vastgesteld en online

Afgelopen twee jaar hebben Nedvang en VNG samen met de NVRD, Materiaalorganisaties, Vereniging Afvalbedrijven en vertegenwoordigers van gemeenten gewerkt aan een herziene versie van...

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen intentieovereenkomst

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen vandaag, dinsdag 10 januari, een intentieovereenkomst voor een lange termijn samenwerkingsverband. Met deze samenwerking willen AEB en het...

Het recyclen van plastic afval werkt wel en groeit.

De door Recycling Netwerk gepubliceerde cijfers zijn onjuist en misleidend. Het Afvalfonds Verpakkingen rapporteert jaarlijks de recyclingresultaten van kunststof. Deze cijfers worden door de Inspectie...

Omrin, HVC en AEB willen een eigen kunststofsorteerinstallatie

Omrin, HVC en AEB hebben het voornemen om samen een installatie te realiseren voor het sorteren van kunststof verpakkingsafval. De drie publieke organisaties willen...

SUEZ realiseert doelen (duurzaamheidsverslag 2015)

In het afgelopen kalenderjaar realiseerde SUEZ Recycling & Recovery Netherlands verschillende doelen, zo blijkt uit het haar nieuwe duurzaamheidsverslag. Behalve de financiële doelen is...

Vraag aan Wieger Droogh: Cirkel of spiraal?

Het woord circulaire economie is niet meer weg te denken uit de krant, jaarverslagen en strategiedocumenten. Maar… bestaat een écht circulaire economie wel? Moeten...

Een bijzondere oproep van CEO Wieger Droogh, SUEZ Recycling & Recovery

Een bijzondere oproep, tijdens het jaarlijkse Afval & Recycling Industrie congres in 2015. Wieger Droogh, CEO van SUEZ Recycling & Recovery, nodigt de zaal...

Avri kiest Van Scherpenzeel als ketenregisseur voor kunststof verpakkingsafval

Vanaf 1 maart 2016 voert de Van Scherpenzeel Groep de regie over de recycling van het huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal en de drankenkartons voor alle...

Circulaire zak van SUEZ en CeDo helpt gemeenten met recycling PMD-afval

Burgers sluiten de cirkel met duurzame vuilniszak Gemeenten hebben een nieuw middel in handen om hun inwoners te stimuleren plastic verpakkingen, metaal (zoals blikjes) en...

Gemeente Duiven gaat over op nieuw afvalconcept ‘Diftar’

SUEZ helpt bij overgang naar inzamelsysteem dat burgers prikkelt afval goed te scheiden De gemeente Duiven is sinds 1 januari 2016 overgestapt op ‘Diftar’, een...

SUEZ en Gemeente Teylingen en tekenen nieuw inzamelcontract GFT en restafval

De gemeente Teylingen heeft dit jaar een Europese aanbesteding gehouden voor het afsluiten van een nieuw contract voor de inzameling van het huishoudelijk gft-...

Wethouder Roosendaal neemt nieuwe ondergrondse perscontainer in gebruik

Op vrijdag 3 juli 2015 is door wethouder Toine Theunis de allereerste ondergrondse perscontainer voor kunststof verpakkingsafval en drankenkartons binnen de gemeente Roosendaal in...

Eerste ondergrondse perscontainer op zonne-energie in Delft

Avalex plaatste deze maand de eerste ondergrondse container die werkt op zonne-energie. De container is te vinden op het plein voor de Albert Heijn...

Van Happen Containers ontvangt erkenning van Nedvang

Afvalinzamelaar Van Happen Containers uit Eindhoven heeft de definitieve erkenning voor de registratie van verpakkingsafvalstromen van de landelijke organisatie Nedvang in ontvangst mogen nemen. Op...

Certificaat CO₂-prestatieladder niveau 3 en officiële erkenning voor registratie van verpakkingsafval voor L’Ortye Transport...

L’Ortye Transport en Milieu streeft continu naar het verbeteren en optimaliseren van haar dienstverlening, ook op gebied van duurzaamheid. Naast het adviseren van onze...

Nedvang publiceert handleiding voor afvalbedrijven die moeten rapporteren over verpakkingsafval

Veel afvalbedrijven die verpakkingsafval verwerken, rapporteren hierover al aan Nedvang. Dit is belangrijk voor een goede monitoring van de recycling van verpakkingsafval. Vanaf 1...

Onderzoek wijst uit: plastic tas is prima keuze

Draagtassen van plastic hebben de laagste milieu-impact. Dat blijkt uit het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’, waarvan het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) op...

Nedvang speerpunten voor 2015: registratie en controle, glas en hout

Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst ging Nedvang-voorzitter Ed Hamming in op de Nedvang-speerpunten voor 2015. Dit zijn het verder uitbreiden van de registratie door...

Laatste nieuws

“Recycling
“Recycling
Recycling Vakbeurs
“Recycling