Home Onderwerpen Afvalbelasting

Onderwerp: Afvalbelasting

Hieronder treft u berichten over het onderwerp afvalbelasting

‘Ga samen aan de slag en ontwikkel circulaire businessmodellen!’

Die oproep deed dagvoorzitter professor Jan Jonker aan een recordaantal toehoorders op de 7e editie van het Recyclingsymposium op woensdag 21 november 2018 in...

Kosten afval stijgen, onder meer door goede scheiding

Nu zijn huishoudens jaarlijks zo'n 150 euro kwijt aan de 'afvalstoffenheffing'. In 2019 komt daar 20 euro bij. Deze verhoging heeft meerdere oorzaken. ,,De...

Tweede Kamer eens met pakket Belastingplan 2019

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Dit heeft tot gevolg dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en...

Restafval aanbieden wordt fors duurder in Roosendaal

De tarieven voor de onroerendezaakbelasting voor eigenaren van woningen gaan in 2019 in de gemeente Roosendaal omlaag. Voor bedrijven gaan daarentegen hogere tarieven gelden....

Raad Hilvarenbeek houdt verhoging afvalkosten tegen

Een collegevoorstel om de afvalstoffenheffing met 8,6 procent te verhogen is donderdag door de gemeenteraad in Hilvarenbeek van tafel geveegd. Hoewel het niet om...

Inwoners Steenwijkerland betaalden jarenlang te veel voor verwerken afval

Inwoners van Steenwijkerland betaalden de afgelopen vier jaar tientallen euro's per jaar te veel voor het verwerken van afval. De gemeente verrekende verbrandingsbelasting, terwijl...

Miljoenennota: Afvalstoffenbelasting omhoog en 16 miljoen voor transitieagenda’s

In de miljoenennota 2019 zijn voor de branche een tweetal belangrijke fiscale maatregelen opgenomen. In de eerste plaats de verhoging van de afvalstoffenbelasting van €13,21...

Forse verhoging tarief afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019

Met de publicatie van het Belastingplan 2019 afgelopen week is duidelijk geworden dat de reeds aangekondigde verhoging van het tarief voor de afvalstoffenbelasting zeer...

Verzoek om teruggaaf van bijna € 7 mln afvalstoffenbelasting gehonoreerd

Stortplaatsexploitant NV X verzocht in haar aangifte over december 2011 om teruggaaf van € 846.887 aan afvalstoffenbelasting. De inspecteur ontving de aangifte op 1...

Minder afval, toch stijgt de belasting in Heusden

Je afval veel beter scheiden en tóch stijgt de afvalstoffenheffing. Het zal de meeste Heusdenaren onlogisch in de oren klinken. Toch zijn er verklaringen. Inwoners...

Verdubbeling afvalstoffenbelasting: straf op hoogwaardige recycling

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangekondigd de afvalstoffenheffing in 2019 fors te verhogen ten opzichte van de huidige tarief van € 13,21 per ton....

Ruime verdubbeling van de Afvalstoffenbelasting in 2019

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft onlangs zijn fiscale vergroeningsbrief aan het Parlement gestuurd waarin hij zijn plannen voor de vergroening van het belastingstelsel...

Europese belasting op niet-recyclebaar plastic is contraproductief

Plastic is zeer vervuilend als het in de omgeving terechtkomt. De Europese Commissie stelt een heffing voor op niet-recyclebaar verpakkingsplastic. Deze twee zaken hebben...

NVRD: Brochure Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Op 1 januari 2016 trad de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Wet Vpb) in werking. Overheidsondernemingen moeten er nu officieel aan geloven: zij zijn niet...

Norfolk County gunt Attero verwerking afval

Het Engelse County Norfolk, gelegen in het noordoosten van Engeland gaat in 2016 een deel van haar huishoudelijk afval leveren aan Attero voor verwerking....

Wat betekent de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 voor de overheid?

Verder uw aandacht voor de wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Per 1 januari 2016 worden...

Aanbod aan Nederlands afval voor verbranding neemt af

In 2013 is in Nederland in totaal 7,5 miljoen ton afval verbrand. De verbrande hoeveelheid is met 1 procent toegenomen ten opzichte van 2012. Van...

Wetsvoorstel belastingplicht overheidsbedrijven grote gevolgen voor burgers en publieke bedrijven

Maandag 15 december wordt het Wetsvoorstel Modernisering Belastingplicht Overheidsbedrijven behandeld in de Tweede Kamer. Daarin wordt voorgesteld om vennootschapsbelasting te heffen bij gemeentelijke diensten...

Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

Het Belastingplan 2015 is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Aanvullend werden ook een aantal amendementen en moties aangenomen. Hieronder een kort overzicht met...

Belastingplan ondermijnt doelstelling duurzame energie en creëert ongelijk speelveld

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil vanaf 1 januari 13 euro per ton belasting heffen op restafval van huishoudens en bedrijven dat wordt verwerkt in...
Stortbelasting en afvalstoffenheffing voor de schatkist

Exportbelasting ontbreekt in belastingplan 2015

De plannen van staatssecretaris Wiebes van Financiën voor de afvalstoffenbelasting vanaf 2015 zijn officieel bekendgemaakt. In de Miljoenennota die het kabinet dinsdag aan de...
Brief aan Staatssecretaris Wiebes

Geen draagvlak voor nieuwe afvalstoffenbelasting

Om grootschalige export van Nederlands afval te voorkomen, is een heffing op het exporteren van Nederlands restafval van huishoudens en bedrijven noodzakelijk als onderdeel...
Stortbelasting en afvalstoffenheffing voor de schatkist

Wiebes schaadt concurrentiepositie afval- en recyclingindustrie

Kortzichtig beleid met desastreuze gevolgen voor Nederlandse economie Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil vanaf 2015 belasting heffen op restafval van huishoudens en bedrijven. De op...

Laatste nieuws

“Afvalgids
“Afvalgids
Afvalgids Atlas