Home Onderwerpen Afvalbelasting

Onderwerp: Afvalbelasting

Hieronder treft u berichten over het onderwerp afvalbelasting

Gemeentelijke lasten omhoog door hogere afvalstoffenbelasting

Huishoudens gaan dit jaar gemiddeld een stuk meer betalen aan gemeentelijke belastingen. Dat hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen berekend. Huiseigenaren zijn in totaal...

Afvalinzameling fors duurder voor gemeente Heumen

Het ophalen en verwerken van afval in de gemeente Heumen wordt dit jaar een ton duurder. Geluk bij een ongeluk: de inwoners voelen dat...

Belastingvoordeel voor investeringen in circulair ondernemen

De Milieulijst 2019 zet in op ondernemers die investeren in het sluiten van grondstofkringlopen zo meldt de Nederlandse overheid. Met de nieuwe Milieulijst, die...

Naar een waterdichte buitenlandheffing

Komende jaarwisseling treedt een volwaardige buitenlandheffing in werking. Exporteurs betalen dan hetzelfde tarief als de binnenlandse afvalstoffenbelasting op storten en verbranden. De afvalsector juicht...

Afvalstoffenheffing stijgt in 2019 met 4,4%

Konden wij vorige week nog melden dat de gemiddelde afvalstoffenheffing over 2018 is gedaald met 1,1%. Nu wijzen de vooruitzichten voor 2019 op een...

Tegenvaller half miljoen voor Leiden op afvalverwerking

De gemeente Leiden is onverwacht ruim een half miljoen euro extra kwijt aan de afvalverwerking. Dat heeft het college van B en W per brief...

Afvalstoffenheffing in Putten dubbel zo duur

Inwoners van Putten gaan in 2019 meer betalen voor het ophalen van huisvuil. De afvalstoffenheffing verhoogt met 39 euro per adres, terwijl vuilniszakken voor...

Afvalstoffenbelasting verder verhoogd naar €32,12

In het belastingplan voor 2019 heeft de regering besloten om per 1 januari 2019 de afvalstoffenbelasting fors te verhogen van € 13,21 naar €31,39...

Zorgsector dupe van extra belasting op afval

Eén van de vele voorgenomen belastingmaatregelen voor 2019 is het verhogen van de afvalstoffenbelasting voor restafval. Meer specifiek gaat het hier om restafval dat...

‘Ga samen aan de slag en ontwikkel circulaire businessmodellen!’

Die oproep deed dagvoorzitter professor Jan Jonker aan een recordaantal toehoorders op de 7e editie van het Recyclingsymposium op woensdag 21 november 2018 in...

Kosten afval stijgen, onder meer door goede scheiding

Nu zijn huishoudens jaarlijks zo'n 150 euro kwijt aan de 'afvalstoffenheffing'. In 2019 komt daar 20 euro bij. Deze verhoging heeft meerdere oorzaken. ,,De...

Tweede Kamer eens met pakket Belastingplan 2019

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Dit heeft tot gevolg dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en...

Restafval aanbieden wordt fors duurder in Roosendaal

De tarieven voor de onroerendezaakbelasting voor eigenaren van woningen gaan in 2019 in de gemeente Roosendaal omlaag. Voor bedrijven gaan daarentegen hogere tarieven gelden....

Raad Hilvarenbeek houdt verhoging afvalkosten tegen

Een collegevoorstel om de afvalstoffenheffing met 8,6 procent te verhogen is donderdag door de gemeenteraad in Hilvarenbeek van tafel geveegd. Hoewel het niet om...

Inwoners Steenwijkerland betaalden jarenlang te veel voor verwerken afval

Inwoners van Steenwijkerland betaalden de afgelopen vier jaar tientallen euro's per jaar te veel voor het verwerken van afval. De gemeente verrekende verbrandingsbelasting, terwijl...

Miljoenennota: Afvalstoffenbelasting omhoog en 16 miljoen voor transitieagenda’s

In de miljoenennota 2019 zijn voor de branche een tweetal belangrijke fiscale maatregelen opgenomen. In de eerste plaats de verhoging van de afvalstoffenbelasting van €13,21...

Forse verhoging tarief afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019

Met de publicatie van het Belastingplan 2019 afgelopen week is duidelijk geworden dat de reeds aangekondigde verhoging van het tarief voor de afvalstoffenbelasting zeer...

Verzoek om teruggaaf van bijna € 7 mln afvalstoffenbelasting gehonoreerd

Stortplaatsexploitant NV X verzocht in haar aangifte over december 2011 om teruggaaf van € 846.887 aan afvalstoffenbelasting. De inspecteur ontving de aangifte op 1...

Minder afval, toch stijgt de belasting in Heusden

Je afval veel beter scheiden en tóch stijgt de afvalstoffenheffing. Het zal de meeste Heusdenaren onlogisch in de oren klinken. Toch zijn er verklaringen. Inwoners...

Verdubbeling afvalstoffenbelasting: straf op hoogwaardige recycling

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangekondigd de afvalstoffenheffing in 2019 fors te verhogen ten opzichte van de huidige tarief van € 13,21 per ton....

Ruime verdubbeling van de Afvalstoffenbelasting in 2019

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft onlangs zijn fiscale vergroeningsbrief aan het Parlement gestuurd waarin hij zijn plannen voor de vergroening van het belastingstelsel...

Europese belasting op niet-recyclebaar plastic is contraproductief

Plastic is zeer vervuilend als het in de omgeving terechtkomt. De Europese Commissie stelt een heffing voor op niet-recyclebaar verpakkingsplastic. Deze twee zaken hebben...

NVRD: Brochure Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Op 1 januari 2016 trad de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Wet Vpb) in werking. Overheidsondernemingen moeten er nu officieel aan geloven: zij zijn niet...

Norfolk County gunt Attero verwerking afval

Het Engelse County Norfolk, gelegen in het noordoosten van Engeland gaat in 2016 een deel van haar huishoudelijk afval leveren aan Attero voor verwerking....

Wat betekent de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 voor de overheid?

Verder uw aandacht voor de wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Per 1 januari 2016 worden...

AVR en gemeente Duiven tekenen contract verwerking afval

Op donderdag 12 februari 2015 hebben de heer Luca namens AVR en burgemeester De Lange namens de gemeente Duiven het contract ondertekend voor de...

Aanbod aan Nederlands afval voor verbranding neemt af

In 2013 is in Nederland in totaal 7,5 miljoen ton afval verbrand. De verbrande hoeveelheid is met 1 procent toegenomen ten opzichte van 2012. Van...

Wetsvoorstel belastingplicht overheidsbedrijven grote gevolgen voor burgers en publieke bedrijven

Maandag 15 december wordt het Wetsvoorstel Modernisering Belastingplicht Overheidsbedrijven behandeld in de Tweede Kamer. Daarin wordt voorgesteld om vennootschapsbelasting te heffen bij gemeentelijke diensten...

Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

Het Belastingplan 2015 is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Aanvullend werden ook een aantal amendementen en moties aangenomen. Hieronder een kort overzicht met...

Belastingplan ondermijnt doelstelling duurzame energie en creëert ongelijk speelveld

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil vanaf 1 januari 13 euro per ton belasting heffen op restafval van huishoudens en bedrijven dat wordt verwerkt in...

Laatste nieuws