Ondertekening contract voor meer en betere recycling van verpakkingen

HVC, Midwaste en Combinatie Oost bundelen krachten
De sterke groei van brongescheiden plastic verpakkingen vraagt om meer sorteercapaciteit en betere recycling. HVC, Midwaste en Combinatie Oost (Area Reiniging, AVU, Circulus-Berkel, GAD en ROVA) hebben de handen ineen geslagen en hebben gezamenlijk  de sortering van plastic, blik en drinkpakken aanbesteed. Deze aanbesteding is gegund aan SUEZ en Tönsmeier. De aanbesteding geldt voor vier jaar, met daarbij de optie tot verlenging. Met deze aanbesteding wordt zowel bestaande als nieuwe capaciteit benut. Tönsmeier heeft zich met het winnen van de aanbesteding verbonden aan het bouwen van een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle. De installatie is naar verwachting eind 2019 gereed. De samenwerking werd op 6 november tijdens een mini-symposium bezegeld met het ondertekenen van de contracten.

Krachtenbundeling in publiek domein
De samenwerkende publieke partijen HVC, Midwaste en Combinatie Oost vertegenwoordigen met elkaar circa 250 gemeenten. Samen streven zij naar meer en betere recycling van kunststof verpakkingen en werken ze aan verbeteringen in de hele kunststofketen: inzameling, overslag & transport, sortering en vermarkting. Het behouden en benutten van waardevolle grondstoffen uit plastic verpakkingen is het hoogste doel. Deze aanbesteding is daar een onderdeel van: er kunnen nu meer kunststof verpakkingen worden gerecycled in Nederland. De samenwerking zorgt ook voor een logistieke optimalisatie. Vanuit één centraal regiekantoor worden de ingezamelde plastics verdeeld over de sorteerinstallaties in Rotterdam en Zwolle. Ook wordt de recent opgeleverde kunststofsorteerinstallatie van HVC, Midwaste en Omrin in Heerenveen in dit logistieke plan betrokken. Op deze manier worden ruim 750.000 transportkilometers bespaard. Dit staat gelijk aan een besparing van ruim een miljoen kilo CO2 uitstoot.  Het is ook een impuls voor de markt om meer en betere producten te ontwikkelen, gemaakt van gerecycled plastic.

Mini-symposium 
De contracten zijn ondertekend tijdens een mini-symposium waarbij een aantal sprekers het belang van het recyclen van plastic verpakkingen vanuit verschillende invalshoeken benaderde. Prof. Dr. Ernst Worrell, verbonden aan Copernicus Institute Sustainable Development, sprak over het milieubelang van meer en betere recycling. Machiel van Haaften, directeur Midwaste, benadrukte het belang van landelijke regie op de keten plastic, blik en drinkpakken. Ook vanuit SUEZ en Tönsmeier kwamen vertegenwoordigers aan het woord: Wieger Droogh, algemeen directeur SUEZ, en Christian Kampmann en Clemens Pues, managing directors Tönsmeier, gaven hun visie op het recyclen van verpakkingen.