OnderhoudNL stelt Eurogrit aansprakelijk voor àlle geleden schade

OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie van onderhoudsspecialisten, is blij dat TNO en RIVM hebben vastgesteld dat de blootstelling van werknemers en omwonenden aan het met asbest verontreinigd straalgrit van Eurogrit meevalt. Echter, de schade die is geleden door honderden gedupeerde bedrijven is enorm.

“Wij houden Eurogrit aansprakelijk voor àlle geleden schade. De enorme kosten voor onderzoek, opruimen, het stilliggen van het bedrijf, de schadeclaims van gedupeerde opdrachtgevers en verlies aan opdrachten worden door veroorzaker Eurogrit niet erkend en vergoed. Dat valt de gedupeerde bedrijven en hun medewerkers erg zwaar”, aldus directeur Okke Spruijt van OnderhoudNL. OnderhoudNL bereidt namens de gedupeerde metaalconserveringsbedrijven een massaclaim tegen Eurogrit voor.

Massaclaim
Direct nadat de schade zich begin oktober vorig jaar aandiende heeft OnderhoudNL de strijd aangebonden met fabrikant/leverancier Eurogrit inzake de bedrijfsschade die zij veroorzaakt heeft met de levering van met asbest verontreinigd straalgrit. De totale directe en indirecte schade wordt geschat op circa € 200 miljoen.

Onderzoek blootstelling
OnderhoudNL heeft nauw samengewerkt met TNO om de juiste scenario’s voor de verschillende blootstellingsmetingen uit te voeren. Directeur Spruijt: “Wij wilden de exacte blootstelling per medewerker ‘in het veld’ bepaald hebben zodat de bedrijven hierover betrouwbare mededelingen aan hun medewerkers en onderaannemers konden doen. TNO is vervolgens per medewerker uitgegaan van zogenaamde ‘worstcasescenario’s’ ofwel ‘de meest ongunstigste omstandigheid’. Daarmee zijn de gepubliceerde waarden de hoogst mogelijke, maar onder het maatschappelijk geaccepteerde risico. Het RIVM bevestigt dit. Zij geeft aan dat de blootstelling van omwonenden als verwaarloosbaar risico kan worden geclassificeerd.