Onderhandelingsresultaat nieuwe cao, acties zijn van de baan

Vakbonden FNV en CNV en de werkgevers in afval en milieubedrijven (GEO) hebben op 28
januari 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de sector GEO. Dit betekent dat partijen het resultaat aan hun achterban gaan voorleggen.

Albert Vos (voorzitter werkgeversdelegatie): “We zijn blij dat we samen tot een resultaat zijn gekomen. Als werkgevers wilden we onze werknemers graag zekerheid geven in deze onzekere tijden en dat is nu gelukt. We hebben een resultaat dat niet alleen past bij deze tijd maar ook een waar zowel werknemers als werkgevers tevreden mee kunnen zijn in deze tijd.”

Belangrijkste punten
Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over het loon en de inzetbaarheid van de medewerkers. Hieronder de belangrijkste punten:

  • Een verhoging van salarisschaalbedragen van 45 euro per 1 maart 2021;
  • Een eenmalige uitkering van 100 euro netto in maart 2021;
  • Een procent salarisverhoging per 1 september 2021;
  • Verhoging van de jeugdstaffel met tweeëneenhalf procent per 1 januari 2021;
  • Verlenging van de generatieregeling tot en met 2025;
  • De cao loopt van 1 januari 2021 tot 1 april 2022.

Vervolg proces
Eerder kondigden de vakbonden acties aan. Deze zijn nu per direct van de baan. De komende dagen wordt het resultaat verder uitgewerkt en voorgelegd aan de achterban. Over ongeveer twee weken is dan duidelijk of er een definitief cao-akkoord is.