Onderhandelingen met Recycling Doornberg over vertrek uit Almen voor de derde keer verlengd

De rechter heeft een oordeel over het door de gemeente Lochem gewenste vertrek van Doornberg Recycling in Almen uitgesteld. De partijen hebben opnieuw de opdracht gekregen om er zelf uit te komen. Dit is inmiddels de derde verlening en er is in dit geval geen einddatum gekoppeld aan dit overleg….lees verder

Bron: destentor.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.