Omrin zorgt met positief bedrijfsresultaat voor meer milieuwinst

Omrin heeft in 2018 volop invulling gegeven aan het verder recyclen van afval tot grondstoffen en het omzetten van afval in duurzame energie. Daarmee levert Omrin in samenwerking met een groeiend aantal aandeelhoudende gemeenten en andere partners een actieve en belangrijke bijdrage aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Het sluiten van kringlopen, het creëren van waarde uit afval en het voorkomen van extra afval staan daarbij centraal. Met focus op innovatie en samenwerkingsverbanden onderscheidt Omrin zich daarin. Met een positief bedrijfsresultaat voor meer milieuwinst. Vandaag werd de jaarrekening 2018 van Afvalsturing Friesland NV (de juridische entiteit van Omrin) formeel goedgekeurd.

Positieve bedrijfsresultaat en meer milieuwinst
Omrin behaalde in 2018 positieve financiële en milieu resultaten. Over 2018 is er een stijging te zien van de omzet van €99,0 naar €106,3 miljoen. Daarvoor waren verantwoordelijk de gestegen hoeveelheid gescheiden kunststoffen door de start van de nieuwe Kunststof Sorteer Installatie (KSI) op Ecopark De Wierde, de hogere productie van groengas, hogere energieprijzen en een grotere hoeveelheid (niet-recyclebaar en niet-brandbaar) gestort afval op Ecopark De Wierde. Omrin is tevreden met het positieve netto bedrijfsresultaat van €2,0 miljoen, ondanks de storingen in de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. Het aantal aandeelhoudende gemeenten, gecombineerd van Afvalsturing Friesland NV en Fryslân Miljeu NV, groeide tot 35. Daarmee verwerkt Omrin het huishoudelijk afval van ruim 1,1 miljoen Nederlanders. Door deze toename van de nascheiding van afval stijgt ook de milieuwinst door Omrin. In Omrin-gebied ligt het scheidingspercentage van 71% ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 57%. Bovendien rijdt al 70% van de (inzamel)voertuigen van Omrin fossielvrij, op groengas, met als streven alle voertuigen in 2021.

Sluiten van kringlopen
Het samen sluiten van kringlopen en het verbinden van partijen is voor Omrin van cruciaal belang, ook in 2018. Omrin investeert en experimenteert op verschillende manieren. Er is een grote stap gezet door de ingebruikname van de Kunststof Sorteer Installatie (KSI), samen met de publieke partners HVC en Midwaste. Ook draagt het succesvolle onderzoek ‘Closing the Loops’ met Philips en NHL Stenden Hogeschool bij tot nieuwe kennis over toepasbaarheid van de plasticstroom uit afval. In Heerenveen zijn er zo volop extra ontwikkelingen op het gebied van kunststof, zoals de oprichting van het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) en de realisatie door Morssinkhof Rymoplast van een nieuwe hypermoderne kunststofrecyclingsfabriek. Dit zorgt voor nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van kunststof in de regio.

Samenwerking
Omrin stimuleert als ‘circulair partner’ het verduurzamen evenementen en festivals zoals Culturele Hoofdstad / LF2018, de Tall Ship Races, Bevrijdingsfestival, Welcome to the Village en het Oranjewoudconcert. Door onder andere duurzame inzameling, verwerking en reiniging kunnen we er samen aan werken om evenementen nog duurzamer te maken, met meer milieuwinst. Ook zorgt de betrokkenheid van Omrin bij de Vereniging Circulair Friesland en het start-up programma BeStart voor een actieve bijdrage aan de circulaire beweging in het noorden.

Duurzame samenleving
Algemeen directeur John Vernooij: “De samenleving is zich steeds bewuster van het belang van minder afval en meer recyclen en hergebruik. Mensen willen in actie komen voor een duurzame toekomst. Omrin speelt al jaren een actieve rol om samen kringlopen te sluiten en zelf te innoveren in onze bedrijfsprocessen. Op een duurzame, innovatieve en circulaire manier. We werken samen met onze gemeenten en starten coalities voor een circulaire economie en inclusieve samenleving. Onderscheidend en met succes. Zo bouwen we samen aan een circulaire regio, als voorbeeld voor de rest van Nederland.”

Het complete financiële jaarverslag 2018 van Afvalsturing Friesland NV is hier te downloaden