Omrin verheugd met besluit colleges Dongeradeel en Dantumadiel

Omrin is zeer verheugd met –het vandaag gepubliceerde- besluit van de colleges van B&W van de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hun aandelen te verkopen en aandeelhouder van Afvalsturing Friesland NV te blijven.

Beide gemeenten hebben een leveringsovereenkomst met Afvalsturing Friesland met het recht om hun aandelen in Afvalsturing Friesland in een periode van vijf jaar (2013-2017) terug te leveren. Dit recht zou na vijf jaar leiden tot het uittreden van beide gemeenten als aandeelhouder.

Omrin heeft zich bewezen als duurzame afvalverwerker die –samen met de Friese gemeenten- in zeven jaar een halvering van de kosten voor gemeenten en een hergebruik van 65% van het huishoudelijk restafval per huishouden per jaar heeft gerealiseerd. Hiermee behoort Omrin tot de koplopers in Nederland.

Deze prestaties hebben er onder andere toe geleid dat beide colleges het gerechtvaardigd vinden om het eerdere verkoopbesluit te heroverwegen en aandeelhouder van Afvalsturing Friesland NV te blijven.