Omrin start campagne over nascheiding van plastic afval

Maandag 6 oktober 2014 start een publiekscampagne over nascheiding die wordt uitgezonden op twee Friese Tv-zenders (Omrop Fryslân en GPTV). Gemeenten en Omrin willen burgers meer inzicht geven over de methode van nascheiding. Door het ontbreken van gescheiden inzameling van kunststoffen lijkt het of al het plastic verpakkingsafval in de afvalverwerking wordt vernietigd. Met nascheiding wordt plastic en kunststof verpakkingsafval echter uit het restafval gehaald en geschikt gemaakt voor hergebruik als nieuwe grondstof voor kunststofproducten.

Campagne
Tijdens de campagne worden twaalf weken verschillende tv-commercials uitgezonden. Buiten Friesland wordt in de gemeenten waarmee Omrin samenwerkt (Noord-Groningen en Regio Noord Veluwe), de campagne ondersteund door gemeentelijke websites, advertenties en verwijzingen naar de website http://nascheiding.omrin.nl. Deze website geeft uitleg over nascheiding en in een film is te zien hoe dat proces verloopt. Ook zijn alle commercials die tijdens de campagne worden ingezet, er te bekijken.

Keuze voor nascheiding
Landelijk zijn er sinds 2007 afspraken gemaakt over het hergebruik van plastic en kunststof verpakkingsafval. De gemeenten in het werkgebied van Omrin hebben er, samen met Omrin, voor gekozen om -door nascheiding- invulling te geven aan deze afspraken. Omrin kan, met haar state-of-the-art nascheidingstechniek, het plastic en kunststof verpakkingsafval efficiënt uit het restafval halen en weer inzetten als grondstof. In 2013 werd op deze wijze 40 kg per huishouden per jaar nagescheiden tegen 20 kg per huishouden in gemeenten waar bronscheiding plaatsvindt.

Omrin verwerkt het huishoudelijk restafval voor de volgende gemeenten:

Friesland:
Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel,
De Friese Meren, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland ca., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland en Weststellingwerf.

Noord-Groningen:
De Marne, Loppersum, Winsum en Eemsmond.

Regio Noord Veluwe:
Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten.