Omrin opent Ecopad voor betere biodiversiteit

Algemeen directeur John Vernooij opent samen met gedeputeerde Johannes Kramer en Bijtske de Bij het Ecopad op Ecopark De Wierde in Heerenveen Graag foto voorzien van Foto: SBC Media ©

Vanmiddag heeft algemeen directeur John Vernooij samen met gedeputeerde Johannes Kramer en Bijtske de Bij het ‘Ecopad’ geopend op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Op het Ecopark, waar afval voor een miljoen huishoudens wordt verwerkt, zet Omrin zich ook actief in voor meer biodiversiteit.

Levendig Ecopark
Onder toeziend oog van personeelsleden van Omrin werd het Ecopad geopend. Het Ecopad is een van de acties die voortvloeit uit het Bijenpact, waar de afvalverwerker zich in maart dit jaar aan verbond. Het pad is gemaakt van natuurlijk materiaal met onder meer bijen- en insectenhotels, een vlinder hop-over en faunapassage en gaat een onderdeel vormen van de rondleidingen voor bezoekers. Ook op andere plekken van het Ecopark worden aanpassingen gedaan om de biodiversiteit te stimuleren. Eerder maakten Omrin en Kaasmakerij Buurvrouw Durkje al bekend te gaan samenwerken door schapen te laten grazen op het stort.

Randvoorwaarden voor circulaire economie
Omrin is meer dan een traditioneel afvalbedrijf en staat middenin de samenleving. Samen de wereld mooier en schoner maken is het grote doel van het bedrijf. Omrin is koploper in de circulaire economie en wil daarom ook actief bijdragen aan biodiversiteit. Met het bevorderen van de biodiversiteit op Ecopark De Wierde worden de randvoorwaarden voor het mogelijk maken van een circulaire economie geborgd. Zonder biodiversiteit is er namelijk geen circulaire economie mogelijk.