Omrin ondertekent Green Deal voor verbetering afvalbeheer Caribisch Nederland

Op 11 juni 2015 (tijdens de CN-week) ondertekenen staatsecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken, de gezaghebber van het bestuurscollege van Saba en de directeuren van ARN Holding bv, Stichting Afvalfonds Verpakkingen, RecyBEM, Stichting Batterijen, Stichting Vlakglas Recycling Nederland, Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (WECYCLE) en Afvalsturing Friesland NV (Omrin) de “Green Deal Verbetering Afvalbeheer Caribisch Nederland”. De verwachting is dat Bonaire en Sint Eustatius zich in de nabije toekomst ook zullen aansluiten bij de Green Deal.

Ondersteuning beleid circulaire economie
De Green Deal geeft mede-invulling aan de Nederlandse beleidsopgave voor een circulaire economie en draagt bij aan de ondersteuning die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de BES-eilanden is geboden in 2013 om het afvalbeheer te verbeteren. Verbetering van het afvalbeheer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan bijdragen aan een verbeterde volksgezondheid, het milieu en aan lokale economische groei.

Inbreng Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin)
Omrin stelt gedurende de looptijd van deze Green Deal een medewerker beschikbaar, die het eerste aanspreekpunt is voor alle partijen en die functioneert als regisseur van deze Green Deal. Daarnaast stelt Omrin zich beschikbaar om benaderd te worden met vragen over het afvalbeheer, waarna Omrin haar mogelijkheden, kennis, ervaring en netwerk zal inzetten om een antwoord te geven op de vraagstukken. Ook zet Omrin een expert in op Sint Eustatius om een advies uit te brengen over de wijze waarop de stortplaats milieu hygiënisch verantwoord afgedekt kan worden.

Omrin is -op verzoek van het ministerie van I&M- regisseur van de Green Deal en stelt uitsluitend kennis beschikbaar. Onze rol vervullen wij op afstand, niet ter plaatse. Gedurende de looptijd van de Green Deal (drie jaar), heeft Omrin een inspanningsverplichting.

Kennis versterken
Alle partijen werken in de Green Deal samen op basis van een gezamenlijk, positief en maatschappelijk, groen en duurzaam doel. Door gezamenlijk in kaart te brengen hoeveel afval er op de BES-eilanden is, welke kwaliteit het afval heeft en wat de herkomst is, kunnen er betere toepassingen komen voor gescheiden en/of nagescheiden afvalstromen. Tevens leidt de Green Deal tot het creëren van een kennisplatform, waardoor de Eilandbesturen en de organisaties die werkzaam zijn in de afvalbranche in staat worden gesteld hun kennis over afval, afvalscheiding en afvalrecycling te vergroten en daarmee het afvalbeheer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren.