Omrin maakt duurzame ambities waar: afval bestaat niet meer…

Omrin heeft in 2016 duurzame stappen gezet in het inzamelen, terugwinnen en verwerken van grondstoffen. Met de ingebruikname van de groengasinstallatie op Ecopark De Wierde eind 2016 krijgen Omrin’s ambities ten aanzien van duurzame energie een stevige impuls. In Heerenveen wordt 15 miljoen m3 biogas geproduceerd door vergisting van organisch afval. Een miljoen daarvan wordt middels groengas gebruikt als brandstof voor de eigen voertuigen. Ruim 40% van de voertuigen van Omrin rijdt al op  groengas, uniek in de afvalbranche. En voor de komende jaren neemt dit aantal alleen maar toe.

Daarnaast scoort Omrin in 2016 zeer goed op het gebied van afvalscheiding. Met een afvalscheidingspercentage van gemiddeld 70% en nog 150 kilo restafval per inwoner nadert Fryslân de landelijke VANG (‘van Afval Naar Grondstof’)-doelstellingen van 75% en 100 kilo restafval waaraan in 2020 moet worden voldaan.

“Afval bestaat niet meer”, aldus burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden in het duurzaamheidsjaarverslag. “Met de huidige wereld kunnen we niet zo doordraaien. Een kringloopeconomie is de enige oplossing. Onze gemeente wil daarin koploper zijn, met Omrin als belangrijke partner. Met groengas, gescheiden afval en nog veel meer!”

Samen met onze medewerkers, partners, gemeenten en bedrijven, zijn in 2016 door Omrin nieuwe circulaire producten ontwikkeld, waaronder het Biobakje (uit 100% afval) met een productie van 100.000 stuks. En we mogen ons inmiddels de grootste producent van duurzame energie van Friesland noemen; groene stroom, stoom en biogas / groengas. Kortom, Omrin maakt haar ambities op het gebied van duurzaamheid en circulair zeker waar.

Jaarlijks verschijnt het duurzaamheidsjaarverslag van Omrin. Het verslag is een terugblik op het afgelopen jaar en de stappen die Omrin daarin heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Het is niet alleen een feitelijke weergave van de resultaten, maar ook een invulling van de ambities van de organisatie.

Lees meer over de duurzaamheid van Omrin op http://omrindigitaaljaarverslag.nl/