Omrin is duurzaam koploper in coronatijd

(foto: van/via Omrin)

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Ondanks de impact van corona op de samenleving heeft Omrin in 2020 goede resultaten geboekt en verder geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingen. Deze investeringen zorgen voor een hoger scheidingspercentage en meer hergebruik, hogere productie van groengas en lagere CO2 uitstoot. Daarmee waren we ook in coronatijd duurzaam koploper.

Onze strategie heeft een aantal duidelijke pijlers. Als aanjager in de circulaire economie hebben we een integrale aanpak voor circulariteit en werken we met een uniek inzamel en verwerkingsconcept. Zodoende minder afval, meer hergebruik. We verduurzamen daarnaast actief onze eigen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door een nieuw circulaire inkoopprogramma en fossielvrije aanpak. Het aantal voertuigen op groengas steeg weer. Nog stillere en schonere mobiliteit. En we werken actief aan een inclusieve samenleving en stimuleren biodiversiteit. Aandacht voor de mens en een gezonde leefomgeving.

Onze ambitie is om mensen te verbinden voor een duurzame wereld. Met succes. Het aantal gemeenten dat kiest voor ons unieke concept ‘bronscheiden waar het moet, nascheiden waar het kan’ nam verder toe. Net als het aantal klanten bij bedrijfsafval. Steeds meer mensen en organisaties (h)erkennen ons unieke inzamel- en verwerkingsconcept. We bouwen zo duurzame ketens en ecosystemen. Want in een circulaire economie werk je samen.

Kringlopen sluiten

Optimalisatie en uitbreiding van ons uniek inzamel en verwerkingsconcept, zorgt voor een toenemend scheidingspercentage. Dat betekent meer hergebruik en nog meer gesloten kringlopen.

 • 73 % van het huishoudelijk afval dat weer grondstof wordt.
 • We zamelen het afval van 204.150 huishoudens en ruim 9000 bedrijven en instellingen in.
 • We verwerken het afval van 1.175.000 inwoners.
 • We werken voor 33 aangesloten gemeenten. Minder afval meer hergebruik.
 • Innovatie door uitbreiding nascheidingsinstallatie: start bouw Dano-trommel. Dit gaat voor een nog hoger nascheidingspercentage zorgen, naar verwachting richting de 80%

Energieopwekking & duurzame mobiliteit

Van het (rest)afval dat we niet kunnen hergebruiken of recyclen, produceren we duurzame energie. Dit gebruiken we voor ónze voertuigen die rijden op dit groengas uit afval, maar is ook beschikbaar voor inwoners.

 • 10 miljoen, is het aantal kubieke meter groengas, dat we produceerden in 2020 voor ruim 6500 huishoudens in de regio. Groei van 6%.
 • Het aantal voertuigen op groengas, gewonnen uit ons eigen afval steeg verder naar 122. Nog stiller en schoner.
 • 40.000 is het aantal huizen dat groene stroom krijgt uit de productie van Omrin. Dit is een groei van 6 %.
 • 56% van alle Omrin-bedrijfsvoertuigen rijdt op duurzame brandstof (2019 51%) , bij Omrin bedrijfsafval is dit zelfs 100%.

Aandacht voor mensen én bouwen aan communities

Bij Omrin investeren we in mensen. We bieden medewerkers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige en waardevolle werkomgeving. Lokaal en regionaal werken we samen om duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken.

 • Veilig werken staat bij ons op één. Iedere dag weer.
 • 418 is het aantal bijzondere leer- en werkplekken bij Omrin voor een waardevolle werkervaring.

Een duurzame, gezonde leefomgeving

Wij willen een positieve impact hebben op onze omgeving. We doen we alles aan om de impact van onze bedrijfsvoering op de leefomgeving zo klein mogelijk te maken en waar nodig te compenseren.

 • De eerste otter zwom door de reptielentunnel.
 • Ontwikkeling ecopad Ecopark de Wierde.
 • Stappen gezet in CO2-reductie.
 • Actie Red de Perenboom: 20.000 boompjes gered én landelijke media-aandacht

Omrin en de SDG’s 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van onze wereld een betere plek te maken. Ze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties.

Omrin heeft meerdere doelen geadopteerd. Doelen die bij ons passen én waarmee wij het verschil maken. Naast onze kernwaarden vormen deze doelen ons kompas voor de toekomst. Om anderen te inspireren én om onze droom te verwezenlijken: een circulaire economie, minder afval en meer hergebruik. [SDG 7-8-9-11-12-14-15-17]

25 jarig jubileum

2020 was ons jubileumjaar. We bestonden 25 jaar, maar konden ons feest vanwege corona nauwelijks samen vieren. Dus bedachten we een manier, zodat we toch samen (online) konden proosten op de volgende 25 jaar Omrin. In bijzondere jaren kom je tot bijzondere dingen. Omrin blijft trots duurzaam koploper en trotse circulair partner voor het welzijn van volgende generaties.

In Duurzaamheidsjaarverslag 2020 kijken we tevreden achterom en blikken ambitieus vooruit. Voor een duurzame toekomst!

Klik hier voor de digitale versie:  https://www.omrindigitaaljaarverslag.nl/2020/