Bekijk hier de digitale versie van het Strategiedocument Omrin 2021-2024

Omrin bouwt dag en nacht aan een schone en duurzame wereld. Dit kunnen en willen zij niet alleen. Deze strategie is daarom een gezamenlijk plan. Samen maken zij het verschil met de aandeelhoudende (samenwerkende) gemeenten en vele andere stakeholders. Samen gaan ze door voor het welzijn van volgende generaties!

De wereldbevolking groeit, grondstoffen worden schaarser. Om een leefbare aarde achter te laten voor de generaties na ons, moeten wij zuinig zijn op wat we hebben. Dit raakt de kern van wat zij de komende jaren willen doen.

Hoe? Door een integrale aanpak van circulariteit, bijvoorbeeld door een eigen fossielvrije en circulaire bedrijfsvoering. Door uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en te recyclen. En door het stimuleren van een circulaire economie, een inclusieve en biodiverse samenleving. Maar ook door te inspireren, te verbinden en gewoon te doen! Jij doet toch ook mee voor een schone en duurzame wereld? Voor de volgende generaties?