Omrin 2018: Samen maak je meer impact!

Jaarlijks publiceert Omrin het Duurzaamheidsjaarverslag. Om terug te blikken op de bereikte resultaten en de mate van duurzaamheid en ook om vooruit te kijken.

Omrin heeft in 2018 onverminderd het initiatief genomen om coalities te smeden en nieuwe ketens te sluiten. Zo zijn we in Heerenveen met Nederland Schoon én bedrijfsleven betrokken bij een landelijk experiment om zwerfafval te lijf te gaan. In 2019 krijgt dit een provinciaal vervolg. En we lieten ons volop zien als partner van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018; samen hebben we veel evenementen verduurzaamd: minder afval en meer recycling.

Op veel andere gebieden werken we ook samen. Binnen de Vereniging Circulair Friesland spelen wij een prominente rol: zo zijn we nauw betrokken bij ‘Spark the Movement’ voor circulaire scholen.

Hoewel we de VANG-doelstellingen dankzij ons Omrin-concept dicht zijn genaderd, zijn er nog nieuwe ketens te sluiten. Ook ligt er een enorme uitdaging om de maatschappij nog bewuster te maken van de waarde van afval. We blijven de aanjagersrol vervullen om die beweging gaande te houden; sámen met aandeelhouders, afnemers, samenwerkingspartners en medewerkers. Want met elkaar kunnen we de wereld mooier en schoner maken!

In het duurzaamheidsjaarverslag leest u verder hoe we in 2018 hebben gewerkt aan de realisatie van de circulaire economie, door samen te werken op vele terreinen. Zo hebben we in 2018 weer prachtige resultaten geboekt. Maar we zijn er nog niet!

Het realiseren van een circulaire economie en inclusieve samenleving doen we samen. We zeiden altijd al: Samen halen we alles eruit. En nu voegen we daaraan toe: Samen maken we de wereld mooier en schoner!

Lees hier het duurzaamheidsjaarverslag