OLAZ neemt ZRD over van Indaver

Per 1 januari 2016 neemt het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) de aandelen van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) over van Indaver Nederland B.V. De ZRD beheert voor alle Zeeuwse gemeenten de milieustraten en verzorgt voor 7 gemeenten de afvalinzameling.

Bij de verkoop van de Indaver-aandelen van DELTA is afgesproken dat de gemeenten van Zeeland via het OLAZ de mogelijkheid hadden om de resterende aandelen van de ZRD te verwerven. Het Algemeen Bestuur van het OLAZ heeft op 8 juli jl. besloten de ZRD-aandelen over te nemen van Indaver. Alle Zeeuwse gemeenteraden hebben hiermee ingestemd.

Vandaag zijn in Nieuwdorp de overeenkomsten voor de overdracht getekend.

De betrokken personeelsleden gaan mee met de ZRD. De werkgelegenheid voor alle personeelsleden en continuering van de ZRD-dienstverlening voor de inwoners van Zeeland is daarmee gegarandeerd.

Peter Louwman, directeur van Indaver Nederland: “Wij zijn er van overtuigd dat de gemeenten met de ZRD een mooi platform hebben om hun afvaldoelstellingen verder vorm te geven”

Evert Damen, voorzitter O.L.A.Z.: “Met de overname wordt de samenwerking in O.L.A.Z.-verband versterkt. O.L.A.Z. is blij dat dienstverlening van de milieustraten en inzameling waar de Zeeuwse burger regelmatig mee te maken heeft, geborgd blijft”.