Officiële kick-off uniek experiment duurzaam stortbeheer

Op stortplaats Braambergen in Almere gaf gedeputeerde Ad Meijer van de provincie Flevoland op maandag 22 mei het startschot voor het experiment naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. De afvalbranche, provincies, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wetenschappelijke instituten werken samen om antwoord te kunnen geven op de vraag of het mogelijk is verontreiniging binnen een stortplaats onschadelijk te maken. Het experiment is uniek in de wereld en gaat tien jaar duren.

De betrokken partijen markeerden gisteren op feestelijke wijze de start van dit innovatieve en wetenschappelijke onderzoek. Als het experiment slaagt, levert dat kennis op voor een duurzame toekomst. Dan behoort de nu wettelijk vereiste eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en wordt deze zorg niet doorgegeven aan toekomstige generaties. Een stortplaats vereist dan geen bijzondere aandacht meer en een bovenafdichting is niet meer nodig. Resultaten die ook interessant zijn vanuit internationaal perspectief.

Stimuleren natuurlijke processen
De experimenten op drie stortplaatsen gaan nu echt starten. In het afgelopen jaar hebben de beide exploitanten voorbereidingen getroffen zoals het aanleggen van voorzieningen en het aanvragen van de vereiste vergunningen. Duurzaam stortbeheer maakt gebruik van natuurlijk afbraakprocessen. Door geforceerd water en lucht in de stortplaats te brengen, versnelt de afbraak. Eerder wetenschappelijk onderzoek toont aan dat verontreinigingen deels afgebroken en vastgelegd worden in vaste bestanddelen van het afval. De verwachting is dat het tien jaar duurt voordat dit proces is afgerond. De kwaliteit van het achterblijvende materiaal moet voldoen aan vooraf vastgestelde milieuhygiënische eisen. Tijdens het experiment worden de emissies naar bodem en (grond)water intensief gecontroleerd. De resultaten worden getoetst aan vooraf vastgestelde emissietoetswaarden. Deze zijn ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Uitstel
In afwachting van de resultaten van het experiment kunnen stortplaatsen die geschikt zijn voor duurzaam stortbeheer, uitstel krijgen voor het aanbrengen van de nu wettelijk vereiste bovenafdichting. Op basis van een aantal criteria krijgt een stortplaats dan de kwalificatie Potentieel Duurzaam Stortbeheerlocatie (PDS- locatie).

Basis is Green Deal
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding hebben rijksoverheid, provincies en afvalbranche op 6 oktober 2015 in Den Haag de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend. Het experiment krijgt invulling in het programma ‘introductie Duurzaam Stortbeheer'(iDS) en vindt plaats op drie stortplaatsen, of delen daarvan. Het gaat om de stortplaatsen van de exploitanten Afvalzorg (stortplaats in Almere en Middenmeer) en Attero (stortplaats Bergen op Zoom). Deze locaties zijn vooraf uitgebreid onderzocht en zijn voorzien van een goed functionerende onderafdichting en de daarbij behorende voorzieningen.

De samenwerkende partijen zijn: provincie Flevoland, provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Holland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Afvalzorg, Attero, Stichting Duurzaam Storten, Vereniging Afvalbedrijven
Onafhankelijk betrokken organisaties zijn: RIVM, ECN, Technische Commissie Bodem (TCN), TU Delft, Wageningen University & Research (WUR), Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), Deltares