Het officiële einde van afval

foto: AVR

Topcrete®, een gepatenteerd kalkhoudend product van AVR dat vergelijkbaar is met cement, is officieel geen afval meer! Dit besloot de Directeur Duurzaamheid van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu onlangs met de toewijzing van de End-of-Waste status ( einde van afval ).

Na zeven à acht keer recyclen zijn papiervezels niet meer geschikt voor hergebruik. De thermische conversie-installatie (TCI) van AVR in Duiven verwerkt deze te korte papiervezels, waar jaarlijks 40.000 ton TopCrete® van wordt gemaakt. Door de toepassing van TopCrete is er minder productie van bouwkalk of cement nodig. Een concreet voorbeeld van hoe AVR de papiercyclus sluit en opnieuw grondstoffen produceert.

Einde van afval
Nederland behandelt afval binnen een strikt juridisch administratief kader. Dus voor meer ‘circulaire economie’ moet afval tevens op juridisch en administratief vlak weer een grondstof, hulpstof of product worden. Rijkswaterstaat coördineert hierom een ‘eindeafval’-traject voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu, waarbij tevens het RIVM is betrokken. Dankzij onze procesbeheersing en -borging doorliep AVR in samenwerking met van Gansewinkel Minerals het traject voor TopCrete® succesvol.

TopCrete wordt al verschillende jaren toegepast als bindmiddel: als kalkhoudend bindmiddel in de grond- en wegenbouw, maar ook als cement vervangend bindmiddel in de bouw. Vanwege de corrosie werende eigenschappen kan het ook worden ingezet als corrosiepreventiemiddel bij rookgasreiniging.

Meer dan 35.000 ton cement kan vervangen worden door TopCrete®. Dat is 2 miljoen zakken cement.