NVRD: Zorgen om statiegeldblikjes inzameling in buitenruimte

Het Afvalfonds Verpakkingen maakt namens de producenten bekend dat er een netwerk van ‘inname hubs’ komt voor blikjes en flesjes met statiegeld buiten de verkooppunten. De NVRD – branchevereniging voor publieke afvalorganisaties en gemeenten heeft zorgen wat dit betekent voor zwerfafval. Per 31 december 2022 wordt statiegeld op blik ingevoerd.

De NVRD is groot voorstander van statiegeld op blik, omdat dit naar verwachting de hoeveelheid blik in zwerfafval juist terugdringt. De inname in de buitenruimte baart de NVRD leden wel zorgen. “We weten dat het risico op zwerfvuil, bijplaatsen van afval en vandalisme groot is bij innamepunten en afvalcontainers in de buitenruimte. Iedereen kent de beelden van afval náást de container. Onze ervaring is ook dat dit heel lastig is om tegen te gaan. We doen dan ook een dringend beroep op de producenten om hierop preventief en serieuze maatregelen te treffen. En aan de staatssecretaris om hierop toe te zien,” aldus Wendy de Wild, directeur NVRD.

De NVRD leden (gemeenten en publieke afvalorganisaties) zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van de openbare ruimte en het inzamelen van al het huishoudelijk afval. Het Afvalfonds heeft de ambitie om de innamepunten voor statiegeldblik vooral buiten te plaatsen, zoveel als mogelijk op private grond. Inname van andere drinkverpakkingen met statiegeld zoals bierflesjes en flessen vindt doorgaans plaats binnen winkels en supermarkten. Producenten zijn door de Rijksoverheid verantwoordelijk gesteld voor het organiseren van statiegeld voor blik, en zijn dus zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop dit gebeurt. De NVRD is in goed gesprek met het Afvalfonds over mogelijke negatieve bij-effecten.