NVRD en Stadswerk geven themamagazine uit over Social Return

Sociale doelstellingen in het fysieke domein

Vandaag verschijnt een glossy magazine over social return, vol met informatie en inspirerende voorbeelden over werk in het beheer van de openbare ruimte. De verenigingen NVRD en Stadswerk zijn kenners van dit domein en schetsen kansen om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in reguliere banen. De glossy bevat bijdragen van onder andere Rene Paes (Divosa) en Job Cohen (Cedris). Kortom: samen aan de slag rondom de participatiewet die 1 januari jl. in werking is getreden.

We zetten dit thema voor 2015 op de agenda omdat onze leden veel te maken hebben met de participatiewet en social return verplichtingen. Wij willen er aan bijdragen dat zo veel mogelijk mensen op een verantwoorde manier een betaalde baan in het beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer krijgen.

Activiteiten in alle delen van het land
Het uitbrengen van het themanummer ‘Social Return’ is een startschot. We verspreiden het blad als bijlage bij onze verenigingsbladen GRAM en Stadswerk Magazine. Daarmee bereiken we circa 40.000 professionals. Het blad is ook online te vinden via onze websites. Daarnaast organiseren we op regionale werkbijeenkomsten waarbij we met gemeenten en bedrijfsleven kennis delen en in gesprek gaan over social return. Op 19 februari zijn we te vinden in Raalte, op 5 maart in Zoetermeer, 25 maart Groningen en op 2 april in Etten-Leur. Houdt ons het komend half jaar in de gaten voor meer activiteiten op het gebied van social return en de participatiewet.

Faciliteren
Op deze manier willen we laten zien dat er veel potentie en bereidheid is bij de leden om werk te maken van de participatiewet. Daarnaast willen we onze leden ondersteunen om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen. Tot slot hopen we contacten tussen het sociale en fysieke domein te faciliteren en te versterken zodat men elkaar op regionaal niveau beter kan vinden.

 

[vc_button title=”Lees hier de glossy (pdf)” target=”_self” color=”default” href=”http://www.nvrd.nl/stream/social-return012015.pdf”]